ข่าว

ชวนเด็ก-ผู้ปกครองประกวด สื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "เรื่องดีๆที่บ้านฉัน"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วธ.เดินหน้าสร้างสังคมแห่งความสุข หนุนสร้างความรัก ความเข้าใจอันดีในครอบครัว ชวนเด็กและเยาวชน-ผู้ปกครอง จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯหัวข้อ "เรื่องดีๆที่บ้านฉัน" เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ธันวาคม 64

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)ได้ขับเคลื่อนนโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม โดยมุ่งปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก และการส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ตามแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565 )

 

"จึงได้จัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมหัวข้อ “เรื่องดีๆที่บ้านฉัน” โดยเปิดรับผลงานสื่อสร้างสรรค์ ประเภททีม จำนวนทีมละ 2 คน ประกอบด้วย เด็กหรือเยาวชน และผู้ปกครอง และแบ่งการประกวดออกเป็นระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ "นางยุพา กล่าว

นางยุพา กล่าวอีกว่า ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นสื่อสร้างสรรค์ประเภทคลิปวีดิโอมีเนื้อหาสื่อถึง "เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน" ไม่จำกัดรูปแบบในการนำเสนอ มีความยาวไม่เกิน 60 วินาที เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจอันดีในครอบครัว ก่อให้เกิดสังคมแห่งความสุข โดยเปิดรับสมัครผลงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมมภาค

 

ดังนี้ 1.ระดับจังหวัด สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่จังหวัดที่ท่านอาศัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. และ

 

2. ส่วนกลางกรุงเทพมหานครสมัครและสอบถามรายละเอียดที่ กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. และส่งผลงานผ่านทางอีเมลที่ [email protected]

ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และแฟนเพจเฟซบุ๊ก กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และแฟนเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ จะนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดมาเผยแพร่ทาง YouTube Channel ช่อง Culture Surveillance Bureau โดยจะนำจำนวนผู้กดถูกใจ (Like) มาใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกรางวัล Popular Vote ที่สำคัญผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับกระทรวงวัฒนธรรม

 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจอันดีในครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ครอบครัวเป็นสถาบันแรกและสถาบันหลักอย่างแท้จริงในการกล่อมเกลาคนในสังคม

 

"หรือสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดี เป็นครอบครัวคุณธรรมนำไปสู่ชุมชน สังคมคุณธรรมที่มีความรัก สามัคคี เอื้ออาทร ก่อให้เกิดชุมชนสังคมแห่งความสุขและเป็นการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้สื่อได้มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในสังคม"ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ