ข่าว

"ของขวัญปีใหม่ 2565" มท.จัดใหญ่ 12 ชิ้น ทั้งเรียนดีมีทุน ลดดอกโรงรับจำนำ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ของขวัญปีใหม่ 2565" มหาดไทยจัดให้ 12 ชิ้น ภายใต้แนวคิด "130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน" ให้ประชาชนชาวไทย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ทำโครงการ "130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 2565"  เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข มอบ "ของขวัญปีใหม่" ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทย ในปี 2565 โครงการ "130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 2565" แบ่งเป็น 3 ด้าน 12 "ของขวัญ" คือ ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ 

 

 1. สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย โดยลดอัตราดอกเบี้ยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 253 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค.65 
 2. เชฟชุมชน... เรียนฟรี มีทุนให้ ฝึกอบรมความรู้ด้านการทำอาหารระยะสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถขอรับเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวนไม่เกิน 5,000 บาทต่อครอบครัวที่สำนักงานเขตตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน 
 3.  ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้ โดยการประปานครหลวง ลดค่าติดตั้งประปาใหม่สูงสุด 20% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทที่พักอาศัยในพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 65 
 4. มหานครสดใส ชาร์จไฟกับ กฟน. ติดตั้งหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 100 หัวชาร์จ 
 5.  ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก จัดพื้นที่บริเวณตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา ณ องค์การตลาดสาขาตลิ่งชัน ให้ประชาชนจำหน่ายสินค้าฟรี เปิดเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน ล่องเรือเที่ยววัด 

ด้านพัฒนาบริการดิจิทัล จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 

 1. DOPA Citizen Service บริการวิถีใหม่...ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว รวบรวมการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ จำนวน 21 งานบริการของกรมการปกครองไว้ในช่องทางเดียว ทางเว็บไซต์ citizenservice.dopa.go.th และแอปพลิเคชัน DOPA Citizen Service ตลอด 24 ชั่วโมง 
 2. คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ใกล้บ้าน
 3. Click ชุมชน... เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย ให้บริการ Platform ดิจิทัล Click ชุมชน รวบรวมข้อมูลชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สินค้า OTOP แหล่งทุนชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พี่น้องประชาชน 
 4. ผังเมือง Delivery บริการระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองในชื่อ Landuse Plan ผ่านช่องทางเว็บไซต์ plludds.dpt.go.th และแอปพลิเคชัน Landuse Plan 

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 

 1. มหาดไทยสูบส่งน้ำ ส่งสุข คลายทุกข์ คลายแล้ง ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้วยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
 2.  ขยายเขต 10 วันทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค ยกระดับการให้บริการขอติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำระยะทางไม่เกิน 140 เมตร แบบ One Touch Service ภายใน 10 วันทำการ ในพื้นที่เขตชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ 
 3. สนามปันสุข เปิดพื้นที่สาธารณะภายในพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้ง 23 แห่ง ให้พี่น้องประชาชนใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น ออกกำลังกาย หรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ