ข่าว

สอศ. เตือนอย่าหลงเชื่อ ผู้แอบอ้าง ช่วยให้ "สอบครูผู้ช่วย" ได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลขาธิการ กอศ. เตือนอย่าหลงเชื่อ ผู้แอบอ้าง แสวงหาผลประโยชน์ ช่วยให้ “สอบครูผู้ช่วย” รองฯ ผอ.และผอ.ได้ ย้ำสอศ.ขอร่วมเป็นหนึ่งกับศธ.โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.)  เปิดเผยว่า อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี ) จำนวน 6 อัตรา

 

และประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี ) จำนวน 258 อัตรา

กำหนดการสมัครคัดเลือก ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นสมัครสอบด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 10-16 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดที่ตนเองสังกัดเท่านั้น โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

สำหรับวิธีการสมัคร ให้ผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ http://ipa.vec.go.th

 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และก่อนหน้านั้น ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา 

ดร.สุเทพ กล่าวอีกว่า และในเร็วๆ นี้ จะประกาศคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จึงเกรงว่าอาจมีผู้แอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ จากผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก โดยเสนอว่า สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ โดยใช้วิธีการต่างๆ หรือจะเป็นการกล่าวอ้างว่ารู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบ ให้สอบได้ หรือให้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ฯลฯ 
 

"จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบ และผู้ที่เข้ารับสมัครคัดเลือกฯ ทราบโดยทั่วกันว่า อย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือใด ๆ เพราะมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจนในทุกการสอบเช่นในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ให้ดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"ดร.สุเทพ กล่าว 

 

ดร.สุเทพ กล่าวอีกว่า โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถพิจารณาแก้ไข หรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ได้

 

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอร่วมเป็นหนึ่งกับกระทรวงศึกษาธิการในการรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)” เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือ และเจตนารมณ์ร่วมกันของคนกระทรวงศึกษาธิการในต่อต้านคอร์รัปชัน การทุจริต การอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อการเอื้อประโยชน์ และการขาดจิตสำนึก” เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวในที่สุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ