ข่าว

อนุทิน ลงนามตั้ง" กอบศักดิ์ ภูตระกูล" กลุ่ม4กุมาร ร่วมบอร์ดวัคซีนแห่งชาติ

อนุทิน ลงนามตั้ง" กอบศักดิ์ ภูตระกูล" กลุ่ม4กุมาร ร่วมบอร์ดวัคซีนแห่งชาติ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามโดย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติโดยมี กอบศักดิ์ ภูตระกูล กลุ่ม4 กุมารร่วมด้วย

 

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 64   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2564  โดยบอร์ดบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปรากฎชื่อ นายกอบศักดิ์  ฟูตระกูล  อดีตรองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง  ซึ่งอยู่ในกลุ่มสี่กุมาร และลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ร่วมอยู่ด้วย 

 

ประกาศฉบับดังกล่าว มีเนื้อหาดังนี้  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน วัคซีนแห่งชาติ รวม ๗ คน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

โดยประธานกรรมการและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้งบุคคล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

 

๑. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล  อดีตรองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง และอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 

 

๒. ศาสตราจารย์กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำธร มาลาธรรม

 

๔. นายคำนวณ อึ้งชูศักดิ์

 

๕. รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

 

๖. รองศาสตราจารย์พิเศษทวี โชติพิทยสุนนท์

อนุทิน ลงนามตั้ง" กอบศักดิ์ ภูตระกูล" กลุ่ม4กุมาร ร่วมบอร์ดวัคซีนแห่งชาติ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด