ข่าว

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. ประกาศหยุด "ฉีดวัคซีนโควิด" ช่วงปีใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. ประกาศหยุดให้บริการ "ฉีดวัคซีนโควิด" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 64 – 4 ม.ค. 65

พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เปิดเผยถึงข้อมูลผู้ได้ ฉีดวัคซีนโควิด สะสมในพื้นที่ กทม. หน่วยฉีดทุกสังกัด จากฐานข้อมูล MOPH Immunization Center กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค. 64 เวลา 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 15 ธ.ค. 64 มีผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน  9,200,433 ราย คิดเป็นร้อยละ 119.50 ผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 8,203,841 ราย คิดเป็นร้อยละ 106.55 และมีผู้ได้รับวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 1,281,413 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.64 จากจำนวนประชากรใน กทม. จำนวน 7,699,174 ราย ซึ่งพบว่ามีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเข็มที่ 2

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. ประกาศหยุด "ฉีดวัคซีนโควิด" ช่วงปีใหม่

สืบเนื่องจากที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้เร่ง ฉีดวัคซีนโควิด ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ชุด CCRT เดินเท้าเข้าไปให้บริการฉีดวัคซีนถึงบ้านหรือชุมชน การจัดรถบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) ให้บริการในจุดต่าง ๆ ที่ประชาชนไม่สะดวกเดินทางมายังจุดบริการวัคซีน รวมถึงการเพิ่มความสะดวกในการลงทะเบียน ขอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ” ซึ่งให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ ประกอบด้วย เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก และเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 3 เดือนขึ้นไป

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. ประกาศหยุด "ฉีดวัคซีนโควิด" ช่วงปีใหม่

โดยผู้ที่ลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนโควิด" ของกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ QueQ สามารถเลือกสถานที่ฉีดวัคซีน ดังนี้

1. ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

2. โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา และโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เขตจอมทอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เขตบางเขน ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด - ทองคำ บำเพ็ญ เขตดุสิต ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค เขตบางแค ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา ซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มจุดให้บริการให้บริการวัคซีนเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลสังกัดอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน เช่น Thai PBS เป็นต้น โดยใช้ระบบการจองรับวัคซีนจากส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. ประกาศหยุด "ฉีดวัคซีนโควิด" ช่วงปีใหม่

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง จะหยุดให้บริการ "ฉีดวัคซีนโควิด" ชั่วคราวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 64 – 4 ม.ค. 65 เป็นเวลา 7 วัน และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 5 ม.ค. 65 เป็นต้นไป โดยในช่วงวันดังกล่าวประชาชนสามารถเลือกสถานที่รับวัคซีนได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 6 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย โทร. 0 2203 2883

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด