ข่าว

"เทศกาลปีใหม่" คกก.โรคติดต่อไฟเขียวขาย-ดื่มเหล้าได้ถึงตี 1 เฉพาะร้านโล่ง

"เทศกาลปีใหม่" คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ไฟเขียวจัดเคาท์ดาวน์ ขาย-ดื่มเหล้าได้ถึงตี 1 เฉพาะร้านอาหารที่เปิดโล่ง

เมื่อวานนี้ (17 ธ.ค.64) ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง "เทศกาลปีใหม่" ตามที่ ศบค.กำหนด ดังนี้

 

 

  1. การดื่มสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ 31 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 1 ม.ค.65 ร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดีสามารถจำหน่าย และดื่มแอลกอฮอล์ได้ในคืนวันที่ 31 ธ.ค.64 จนถึง เวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค.65 และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด ร้านที่ผ่านการประเมิน Thai Stop 
  2. Covid 2 Plus (TSC 2+) สามารถจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ได้เช่นเดิม
  3. การจัดงานปีใหม่ และงาน Count Down อนุญาตให้จัดในพื้นที่โล่งเท่านั้น ผู้เข้าร่วมงานต้องจองตั๋วลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงานตามระบบคิว โดยไม่มีการ walk in ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด การจัดงานที่มีผู้เข้าร่วม 1,000 คนขึ้นไป

ซึ่งผู้จัดงานจะต้องประสานสำนักอนามัย ร่วมวางมาตรการป้องกันฯ และผู้เข้าร่วมฯ จะต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง การจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 1,000 คน ผู้เข้าร่วมฯ จะต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ แต่ถ้าผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ให้ ประสานสำนักงานเขตร่วมวางมาตรการป้องกันฯ

 

ทั้งนี้ ที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2564 มีมติเห็นชอบการปรับพื้นที่ การจัดงานเทศกาลปีใหม่และการสวดมนต์ข้ามปี และการเข้า-ออกประเทศ ดังนี้

1. เห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร

 

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่เฝ้าระวัง 0 จังหวัด
  • พื้นที่ควบคุม 39 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 30 จังหวัด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 8 จังหวัด โดยมีพื้นที่นำร่องบางพื้นที่ในจังหวัด 18 จังหวัด โดยเพิ่ม จ. ชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวทั้งจังหวัด

 

2. เห็นชอบการปรับมาตรการเข้าราชอาณาจักร

 

  • การพำนักในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox Programme) และการเข้ากักตัว (Quarantine Facilities) ต้องมีระยะเวลาพำนัก/กักตัว 7 วัน
  • การปรับการตรวจหาเชื้อสำหรับ Test and Go และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox Programme) เป็น RT–PCR ครั้งที่ 1 และยังคงตรวจ ATK ด้วยตนเองครั้งที่ 2

 

2.1 ปรับกลุ่มประเภทผู้เดินทาง 6 กลุ่ม และกลุ่มประเทศ 4 กลุ่ม ดังนี้


จำแนกประเภท รูปแบบและเงื่อนไขการเดินทางของผู้เดินทาง 6 กลุ่ม : ได้แก่

1) Test and Go

2) Sandbox

3) กักตัว

4) ผู้ขนส่งสินค้า ทางบก/เรือ

5) ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ

6) ผู้มีเหตุยกเว้น หรือได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขเฉพาะ และประเทศต้นทาง 4 กลุ่ม คือ

1) กลุ่มประเทศ Test and Go (จำนวน 63 ประเทศ/พื้นที่)

2) กลุ่มทุกประเทศ

3) กลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ (มาจากประเทศในทวีปแอฟริกาไม่รวม 8 ประเทศ หรือ เคยพำนักในช่วง 21 วันก่อนเดินทาง ได้แก่ Botswana Eswatini Lesotho Malawi Mozambique Namibia South Africa และ Zimbabwe)

4) กลุ่มประเทศเสี่ยงสูง (ปัจจุบันได้แก่ 8 ประเทศในทวีปแอฟริกา : Botswana Eswatini Lesotho Malawi Mozambique Namibia South Africa และ Zimbabwe)

3. เห็นชอบการปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่

  • พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว สามารถเปิดบริการและบริโภคสุรา ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65 ได้ไม่เกิน 01.00 น. ได้เฉพาะร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ เคร่งครัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting)
  • มาตรการฯ สำหรับการจัดงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป โดยผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) พร้อมยกระดับ COVID Free Customer และ COVID Free Environment ผู้เข้าร่วมต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม และมีการตรวจหาเชื้อด้วย ATK (ต่ำกว่า 1,000 คน ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้แล้ว)

 

\"เทศกาลปีใหม่\" คกก.โรคติดต่อไฟเขียวขาย-ดื่มเหล้าได้ถึงตี 1 เฉพาะร้านโล่ง

\"เทศกาลปีใหม่\" คกก.โรคติดต่อไฟเขียวขาย-ดื่มเหล้าได้ถึงตี 1 เฉพาะร้านโล่ง

\"เทศกาลปีใหม่\" คกก.โรคติดต่อไฟเขียวขาย-ดื่มเหล้าได้ถึงตี 1 เฉพาะร้านโล่ง

ข่าวที่น่าสนใจ