ข่าว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง "8 ผู้ว่าราชการจังหวัด" คนใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศแต่งตั้ง "8 ผู้ว่าราชการจังหวัด" คนใหม่ โชตินรินทร์ เกิดสม นั่งผู้ว่าฯชุมพร- ขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ว่าฯสมุทรสงคราม- ณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ขยับขึ้นเป็นผู้ว่าฯเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย ดังนี้

 

1. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ดำรงตำแหน่ง "ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร "  

 

2. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดำรงตำแหน่ง "ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก" 

 

3. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง "ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส "

 

4. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่ง "ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน"

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง "8 ผู้ว่าราชการจังหวัด" คนใหม่

5. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่ง"ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา" 

 

6. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง "ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี"

 

7. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารถภัย ดำรงตำแหน่ง"ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน"

 

8. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่ง"ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม"

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ