ข่าว

"กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านจิก" ปลูกข้าวอินทรีย์แปรรูป สร้างรายได้เกษตรกร

"กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านจิก" ปลูกข้าวอินทรีย์แปรรูป สร้างรายได้เกษตรกร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ชูผลสำเร็จ "กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านจิก" ปลูกข้าวอินทรีย์แปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้สู่เกษตรกร

นางสาวสุนันท์ เวชภู ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านจิก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า "กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านจิก" อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ก่อตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรหรือผู้นำหมู่บ้านเพื่อช่วยกันทำนาและผลิตข้าวเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ มีหลักการในการทำนาที่อิงมาจากกรรมวิถีเดิม ๆ ที่เคยทำสืบต่อกันมา ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร

 

ปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 45 ราย มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด 959 ไร่ เกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย และแปรรูปจำหน่าย และเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี 2559 ใน 1 ปีเกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ 1 ครั้ง เฉพาะนาปี โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ได้เข้ามาช่วยให้คำแนะนำ ให้ความรู้ วิธีการ และส่งเสริมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ทำให้เกษตรกรมีความรู้รวมทั้งกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

และการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการผลิต ส่งผลให้ปัจจุบัน"กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านจิก" มีความเข้มแข็ง สามัคคี และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์  มีการพัฒนาการปลูกข้าวมากขึ้น เนื่องจากสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีกองทุนของกลุ่มไว้สำหรับกู้ยืม และมีการกระจายเมล็ดพันธุ์ไว้สำหรับสมาชิกภายในกลุ่มและจำหน่ายให้กับพื้นที่ใกล้เคียง

 

จุดเด่นของ "กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านจิก" คือสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ เกษตรกรผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่ายและกระจายเมล็ดพันธุ์ ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวต่างๆ เพื่อจัดจำหน่ายในนามของกลุ่มอีกด้วย

"กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านจิก" ปลูกข้าวอินทรีย์แปรรูป สร้างรายได้เกษตรกร

ด้านนางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี คอยลงพื้นที่ดูแลเกษตรกร โดยมีการจัดอบรมให้แก่สมาชิก "กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านจิก" โดยการจัดเวทีชุมชน จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำแปลงระดับจังหวัด จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ติดตามให้คำแนะนำ เกษตรกรสมาชิก"กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านจิก" ให้ความร่วมมือกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีเป็นอย่างดี

"กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านจิก" ปลูกข้าวอินทรีย์แปรรูป สร้างรายได้เกษตรกร

นอกจากนี้จุดเด่นของ "กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านจิก" อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จะเห็นได้จากเกษตรกรสมาชิก สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ เกษตรกรผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่ายและกระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวต่าง ๆ เพื่อจัดจำหน่ายในนามของกลุ่ม สร้างรายได้ให้กับสมาชิก ยกระดับในด้านราคาที่เห็นผลอย่างชัดเจน 

"กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านจิก" ปลูกข้าวอินทรีย์แปรรูป สร้างรายได้เกษตรกร

นอกจากนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ยังเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้ประสบความสำเร็จ สร้างรายได้แก่เกษตรกรและครอบครัวได้จากการปลูกข้าว เกษตรกรเกิดความสุข สุขภาพร่างกายดีขึ้น เพราะเป็นการผลิตแบบอินทรีย์ทั้งระบบ มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากที่นี่ปลอดภัยจากสารเคมีอย่างแน่นอน

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด