ข่าว

"ปีใหม่ 2565" ตรึงเข้มมาตรการดูแล ปชช. เดินทางกับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ปีใหม่ 2565" ออกมาตรการดูแลประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทสกาลปีใหม่คุ้มเข้มทั้งความปลอดภัย-และป้องกันโควิด-19

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้มีการซักซ้อมการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล "ปีใหม่ 2565"  โดยเชิญผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถบรรทุก อาทิ สมาคม สหพันธ์ สมาพันธ์ ชมรม สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมของรถพนักงานขับรถ และปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

 

นายจิรุตม์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา โดยรถยนต์ส่วนบุคคลและใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมีความห่วงใยการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาล "ปีใหม่ 2565" และได้ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน อันมีสาเหตุมาจากรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก  ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก ได้ออกมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 

"ปีใหม่ 2565" ตรึงเข้มมาตรการดูแล ปชช. เดินทางกับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่

ความสะดวกและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 

 • จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง ให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานี 
 • ดูแลสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ทั้งด้านการรักษาความสะอาดห้องน้ำ ชานชาลา ลานจอดรถ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ รวมถึงการจัดระเบียบการเดินรถและการจราจรภายในบริเวณสถานีให้เหมาะสมคล่องตัว 
 • จัดระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง  คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง 
 • มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ มีมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) 
 • งดให้บริการอาหารบนรถในระหว่างการเดินทาง 
 • ทำความสะอาดภายในตัวรถและพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ มีการระบายอากาศภายในรถระหว่างการเดินทาง 
 • จัดให้มี QR Code ไทยชนะเพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียน

ด้านความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก 

 • ผู้ประกอบการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับก่อนนำรถออกให้บริการ
 • ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถทุกแห่งทั่วประเทศ พนักงานขับรถทุกคนต้องพร้อมสำหรับการให้บริการด้วยความปลอดภัย มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ไม่มีสารเสพติด วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด 
 • รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมีสภาพสมบูรณ์
 • ควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรม "ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย" ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ประขาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน กว่า 2,000 แห่ง ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เป็นการส่งมอบความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนก่อนการเดินทาง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ