ข่าว

สภาฯไม่รับหลักการร่างกฏหมาย "ยกเลิกคำสั่งคสช."

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ร่างกฏหมายภาคประชาชนถูกตีตกครั้งที่3 "ยกเลิกคำสั่งคสช." แท้ง ที่ประชุมสภาลงมติไม่รับหลักการในการพิจารณาวาระแรก

สภาฯไม่รับหลักการร่างกฏหมาย "ยกเลิกคำสั่งคสช."

มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 234:162 ไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. ที่นายจอห์น อึ้งภากร และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 133 (3) เพราะประกาศและคำสั่งคสช.ที่เสนอให้มีการยกเลิก มีเนื้อหาจำกัดสิทธิเสรีหลายประการ อาทิสิทธิเสรีภาพภาพในการชุมนุม สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน  แม้เมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 บังคับใช้แล้ว แต่บรรดาคำสั่ง ซึ่งมีรายชื่อแนบท้ายร่างพระราชบัญญัติ29 ฉบับ ยังมีผลบังคับใช้อยู่

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหา 7 มาตรา ที่สำคัญได้แก่ มาตรา 4 เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ ให้ปล่อยตัวจำเลยที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุก ยกเว้นจำเลยที่ถูกคุมขังตามกฏหมายอื่นที่ไม่ถูกยกเลิกตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และในมาตรา 5 พลเรือนที่ถูกพิพากษาถึงที่สุดโดยศาลทหาร หากต้องการให้ศาลยุติธรรมพิจารณาคดีใหม่ สามารถยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมในเขตอำนาจได้ภายในสามสิบวัน นับจากพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

นอกจากนี้ พลเรือนที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของศาลทหารให้โอนย้ายมาพิจารณาในศาลยุติธรรมที่อยู่ในเขตอำนาจ โดยกระบวนการภายใต้ศาลทหารที่ดำเนินไปแล้วไม่เสียเปล่าเว้นแต่จำเลยต้องการให้ดำเนินการพิจารณาใหม่  ส่วนประกาศแนบท้ายร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ อาทิประกาศฉบับที่7/2557 เรื่องห้ามการชุมนุม ฉบับที่ 29/2559 ให้บุคคลมารายงานตัวตามหมายเรียก และคำสั่งที่31/2560 เรื่องการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเป็นต้น

สภาฯไม่รับหลักการร่างกฏหมาย "ยกเลิกคำสั่งคสช."

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ