ข่าว

เช็คเลย กกต.ออกประกาศผลเลือกตั้งอบต.แทนตำแหน่งที่ว่าง 

เช็คเลย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศตำบล (อบต. ) กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 64  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข่าวประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศตำบล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

 

๑. กรณี ว่าที่ร้อยเอก ไกร คำวงษา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

๒. กรณี นายวิชัย เลิศดุลย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

๓.  กรณี นายอาทิตย์ ธงสิบเอ็ด และนายอดิเรก งามโนนทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ลาออก เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔                                     

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้  

 

 ๑.  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้แก่ นายอดิเรก งามโนนทอง


๒. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้แก่ นายสุรจิตร ษัฏเสน   

๓. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้แก่ นายเกียรติพงษ์ บุญวงศ์ และนายเสาร์แก้ว สุย๊ะต๊ะ            

 

อ่านเพิ่มเติม >>>

เช็คที่นี่ "ผลเลือกตั้งอบต." นายกฯอบต.และสมาชิก 5พันกว่าแห่งทั่วประเทศ


ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

 

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป
 

ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

ข่าวที่น่าสนใจ