ข่าว

เช็คอัปเดตสูตร "วัคซีนเข็มกระตุ้น" ร่นเวลาฉีดเร็วขึ้น รับมือ "โอไมครอน"

ศบค. เผยแผนใหม่ "วัคซีนเข็มกระตุ้น" ร่นเวลาฉีดเร็วขึ้น รับมือ "โอไมครอน" พร้อมเตรียมจัดหาอีก 120 ล้านโดส ในปี 2565

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เปิดเผยถึงการฉีดวัคซีนโควิด ในประเทศไทยว่า มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2564 มีคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น โดยให้เลื่อนเวลาฉีดเร็วขึ้น ดังนี้

 

โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 สามารถเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ในเดือนธันวาคม 2564 ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 รับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ในเดือนมกราคม 2565 ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นในเดือนมีนาคม 2565 ทั้งนี้มีแผนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพิ่มอย่างน้อย 23 ล้านโดส ภายในเดือนมีนาคม 2565

 

เช็คอัปเดตสูตร \"วัคซีนเข็มกระตุ้น\" ร่นเวลาฉีดเร็วขึ้น รับมือ \"โอไมครอน\"

ฉีดวัคซีนสูตรยี่ห้อเดียวกัน 

 

 • เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2  ซิโนแวค  จะฉีดเข็ม 3 เป็น แอสตราเซนเนกา/ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา  ระยะห่างจากเข็ม 2 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป 
 • เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม เข็ม 2 ซิโนฟาร์ม จะฉีดเข็ม 3 เป็น แอสตราเซนเนกา/ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา  ระยะห่างจากเข็ม 2 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป 
 • เข็ม 1 แอสตราเซนเนกา เข็ม 2 แอสตราเซนเนกา  เข็ม 3 ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา ระยะห่างตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2
 • เข็ม 1 ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา เข็ม 2 ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา จะฉีดเข็ม 3 เป็น  ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา  ระยะห่างจากเข็ม 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

 

วัคซีนสูตรไขว้

 

 • เข็ม 1 ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม  เข็ม 2 แอสตราเซนเนกา จะฉีดเข็ม 3  เป็น แอสตราเซนเนกา/ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2
 • เข็ม 1 ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม  เข็ม 2 ไฟเซอร์ จะฉีดเข็ม 3  เป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา  ระยะห่างตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2
 • เข็ม 1 เป็น แอสตราเซนเนกา เข็ม 2 เป็น ไฟเซอร์ จะฉีดเข็ม 3 เป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา  ระยะห่างตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหลังฉีดเข็ม 2

 

 

เช็คอัปเดตสูตร \"วัคซีนเข็มกระตุ้น\" ร่นเวลาฉีดเร็วขึ้น รับมือ \"โอไมครอน\"

 

ในปี 2565 มีแผนการจัดหาอีก 120 ล้านโดส เป็นแอสตร้าเซนเนก้า 60 ล้านโดส ไฟเซอร์ 30 ล้านโดส และวัคซีนอื่น ๆ อีก 30 ล้านโดส มีแผนการจัดการวัคซีน ดังนี้

 

 • กลุ่มผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน และประสงค์รับวัคซีน จำนวน 1.2 ล้านคน สูตรวัคซีน แอสตราเซนเนกา-แอสตราเซนเนกา /แอสตราเซนเนกา-ไฟเซอร์ /ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ จำนวนวัคซีน แอสตราเซนเนกา 1.2 ล้านโดส ไฟเซอร์ 1.2 ล้านโดส
 • ผู้ที่อายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ รับวัคซีนผ่านสถานศึกษา จำนวน 0.7 ล้านคน สูตรวัคซีน ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ จำนวนวัคซีนไฟเซอร์ 1.4 ล้านโดส 
 • กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  จำนวน  5 ล้านคน สูตรวัคซีน รอการพิจารณา จำนวนวัคซีน ไฟเซอร์ 10 ล้านโดส 
 • เข็มที่ 3 ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ จำนวน 41 ล้านคน สูตรวัคซีน แอสตร้าฯ/ไฟเซอร์จำนวนวัคซีน แอสตร้าฯ 32 ล้านโดส  ไฟเซอร์ 12 ล้านโดส
 • เข็มที่ 4 ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ จำนวน 54 ล้านคน สูตรวัคซีน รอการพิจารณา จำนวนวัคซีน แอสตร้าฯ 20 ล้านโดส  ไฟเซอร์ 2.3 ล้านโดส และอื่น ๆ 24 ล้านโดส
 • เข็มกระตุ้นในผู้ที่เคยติดเชื้อ จำนวน 1.5 ล้านคน สูตรวัคซีน แอสตราเซนเนกา จำนวนวัคซีน แอสตราเซนเนกา 1.5 ล้านโดส 
 • สำรองส่วนกลางสำหรับตอบโต้การระบาด สูตรวัคซีนทุกชนิด แอสตราเซนเนกา 5.3 ล้านโดส ไฟเซอร์ 3.1 ล้านโดส และอื่น ๆ 6 ล้านโดส 

ข่าวยอดนิยม