ข่าว

ด่วนลุ้น"ครม."วันนี้ ถกหาทางออก นิคมฯจะนะ -รับมือโควิด โอไมครอน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประชุม "ครม." วันนี้ ( 14 ธ.ค. ) นายกฯนั่งหัวโต๊ะ ถกวาระสำคัญหาทางออกนิคมฯจะนะ รับทราบสถานการณ์โควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนเพิ่ม รับทราบมติศบค.ผ่อนคลายมาตรการรับเทศกาลปีใหม่ เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวัง รับทราบกม.เลือกตั้งซ่อมชุมพร เป้าหมายนโยบายการเงิน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุม "คณะรัฐมนตรี" (ครม.) ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรวม.กลาโหม เป็นประธาน ในวันนี้ (14 ธ.ค.) จะมีการหารือกันถึงประเด็นสำคัญที่สังคมกำลังจับตาโดยเรื่องแรกหารือกันในเรื่องโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต จ.สงขลา ที่มีผู้ชุมนุมคัดค้านโครงการและปักหลักค้างที่บริเวณใกล้ทำเนียบรัฐบาลมาแล้วกว่าสัปดาห์ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุติโครงการดังกล่าว

 

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าในวันนี้จะหารือกับ "ครม."รวมทั้งจะหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เป็นประธานว่าจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไร 

 

เบื้องต้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่ารัฐบาลคงจะยกเลิกโครงการไม่ได้ เพราะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ แต่จะหาแนวทางที่จะยอมรับได้ทุกฝ่ายเช่น กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม การทำการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (EHIA) รวมทั้งการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในโครงการใหม่โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของท่องถิ่น เป็นต้น

นอกจากนี้"ครม."จะหารือและรับทราบสถานการณ์โควิด-19 ที่ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน เดินทางมาจากต่างประเทศเพิ่มเป็น 8 ราย และรอยืนยันผลอีก 3 ราย ขณะที่ในต่างประเทศมีการระบาดของโอไมครอนในกว่า 60 ประเทศ และมีผู้เสียชีวิตรายแรกจากสายพันธุ์นี้ที่ประเทศอังกฤษ

 

โดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในการประชุม "ครม."สั่งการให้กระทรวงต่างๆเฝ้าระวังการระบาดโควิด-19 ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่จะมีการเดินทางและรวมตัวของคนจำนวนมาก 

 

สำหรับวาระ "ครม."เพื่อพิจารณาที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงเกษตรกรฯเสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาธิปไตยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (ฉบับที่ 3) 

กระทรวงการคลังเสนอเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2564

 

การจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่ อาศยั ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

 

ผลการดำเนินงานตาม"มติคณะรัฐมนตรี"เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่องการป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก ที่ดินของรัฐและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ทาการเกษตรในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

 

สทนช.เสนอขออนุมัติแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ 

 

วาระเพื่อทราบ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

 

สำนักงาน ก.ก.ต.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ...

 

แนวทางปฏิบัติสาหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โดยอนุโลม

 

รายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 และประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การขน สางมวลชนกรุงเทพ และรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2563 ของการรถไฟแห่งประเทศ ไทย

 

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม คร้ังที่ 16 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

logoline