ข่าว

ประชาธิปัตย์เคาะแล้ว ส่ง “ดร.เอ้-สุชัชวีร์” ชิงชัยผู้ว่าฯ กทม.

ประชาธิปัตย์เคาะแล้ว ส่ง “ดร.เอ้-สุชัชวีร์” ชิงชัยผู้ว่าฯ กทม. มั่นใจจะทำให้พรรคได้คะแนนนิยมจากชาวกรุงเทพฯ พร้อมส่ง “คุณน้ำหอม-สุภาพร กำเนิดผล” ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.สงขลา และ “อิสรพงษ์ มากอำไพ” ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 ชุมพร ด้วย

วันนี้ (13 ธ.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการพรรคประชาธิปัตย์ ว่า การประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญ 2 วาระ ประกอบด้วย วาระที่ 1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรค และพิจารณาผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) 50 เขต 50 คน วาระที่ 2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดชุมพร เขต 1 และจังหวัดสงขลา เขต 6 

 

ประชาธิปัตย์เคาะแล้ว ส่ง “ดร.เอ้-สุชัชวีร์” ชิงชัยผู้ว่าฯ กทม.

 

ในวาระแรก ที่ประชุม กก.บห.พรรค มีมติเห็นชอบให้ ดร.เอ้-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามพรรคประชาธิปัตย์ และให้ความเห็นชอบผู้ที่จะลงสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ทั้ง 50 เขต 50 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นอดีต สก. 13 คน และเป็นคนรุ่นใหม่ เลือดใหม่ ที่ก้าวเข้ามาร่วมงานกับพรรค 37 คน รวม 50 คน 

สำหรับ ดร.เอ้-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นั้น จบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จากสถาบัน MIT สหรัฐอเมริกา เป็นอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นนายกสภาวิศวกรสมัยที่ 7 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบรถไฟฟ้าในคณะกรรมการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าระดับประเทศ เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในอดีต เป็นประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เคยได้รับรางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของรางวัล President Eisenhower Fellowships 2012 เป็นประธานการประชุมงานอุโมงค์โลก 2012 (World Tunnel Congress 2012) นอกจากนั้นเป็นวิศวกรดีเด่นแห่งอาเซียน ปี 2012 

 

“พรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจที่ได้ต้อนรับเลือดใหม่คุณภาพอย่าง ดร.เอ้-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรค นับจากนี้ถือว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับชาวกรุงเทพฯ และเราหวังว่า ดร.เอ้ จะนำชัยชนะมาสู่พรรค นำชัยชนะมาสู่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกคน ถ้าได้รับเลือกตั้งหรือได้รับโอกาสผมมั่นใจว่า ดร.สุชัชวีร์ และทีมงานพรรคประชาธิปัตย์ สามารถเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้อย่างแน่นอน” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว 


 

ประชาธิปัตย์เคาะแล้ว ส่ง “ดร.เอ้-สุชัชวีร์” ชิงชัยผู้ว่าฯ กทม.

 

นายจุรินทร์ ยังกล่าวถึงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม จังหวัดชุมพร เขต 1 และจังหวัดสงขลา เขต 6 ว่า ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ นายอิสรพงษ์ มากอำไพ เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ในนามพรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 จังหวัดชุมพร ซึ่งนายอิสรพงษ์ จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท Coventry university ลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์ทางการเมือง เคยเป็นเลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และเป็นผู้ช่วย ส.ส. นายจุมพล จุลใส จังหวัดชุมพร ส่วนผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. สงขลา เขต 6 ที่ประชุมเห็นชอบ นางสาวสุภาพร กำเนิดผล จบมัธยมที่โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จบอนุปริญญา โรงเรียนหาดใหญ่บริหารธุรกิจนานาชาติ จบ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้นำสตรี พัฒนาชุมชน จ.สงขลา ปัจจุบันเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

 

ประชาธิปัตย์เคาะแล้ว ส่ง “ดร.เอ้-สุชัชวีร์” ชิงชัยผู้ว่าฯ กทม.

 

ประชาธิปัตย์เคาะแล้ว ส่ง “ดร.เอ้-สุชัชวีร์” ชิงชัยผู้ว่าฯ กทม.

 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบจำนวนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ทั่วประเทศ 98,574 ราย ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกตลอดชีพ 13,303 ราย โดยล่าสุดที่ประชุมเห็นชอบรับรอง ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นสมาชิกพรรคตลอดชีพด้วย และที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งสาขาพรรคเพิ่มเติม 2 สาขา คือ จังหวัดนครนายก เขต 1 และสาขาพรรคจังหวัดสงขลา เขต 2
 

ข่าวยอดนิยม