ข่าว

ทีมนิสิตISE วิศวะ จุฬาฯ ตัวแทนไทยแข่งขัน "จรวดความเร็วเสียง"

ทีมนิสิตISE วิศวะ จุฬาฯ ตัวแทนไทยแข่งขัน "จรวดความเร็วเสียง"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นิสิต ชมรม CUHAR วิศวะ จุฬาฯ ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตไทยทีมแรก ที่เข้าร่วมการแข่งขัน "จรวดความเร็วเสียง" ในระดับนานาชาติ รายการ “Spaceport America Cup 2022” ที่สหรัฐอเมริกา จากผู้เข้าแข่งขัน 150 สถาบันทั่วโลก

สมาชิกชมรม CUHAR คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาและพัฒนา “จรวดความเร็วเสียงเพื่องานวิจัย”ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน “จรวดความเร็วเสียง”ครั้งนี้  เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนานาชาติ (International school of Engineering :ISE) สาขาวิศวกรรมอากาศยาน (Aerospace Engineering) 

 

นำโดย ภูวิศ เชาวนปรีชา, สิริวัชร์ สิริรัตนชัยกุล, ภวินท์ กฤติยานิธิ, พีรวิชญ์ จิระคุณากร, พศิน มนัสปิยะ, กฤตนุ หงษ์วิหค, นิติพจน์ สืบพานิชย์ และภูวนัฏฐ์ พัทระฐวินัน

 

      จุดเริ่มต้นในการพัฒนาจรวดความเร็วเสียงเพื่องานวิจัย 

       ภูวิศ เชาวนปรีชา Project Manager ประธานชมรม CUHAR และสิริวัชร์ สิริรัตนชัยกุล Project Engineer รองประธานชมรมฯ เปิดเผยว่า ในต่างประเทศมีชมรมเกี่ยวกับการสร้างจรวดเข้าร่วมการแข่งขัน และส่งจรวดขึ้นไปยังอวกาศ แต่ในประเทศไทยยังไม่มีพื้นที่ให้นิสิตได้ทำโครงการในลักษณะนี้ 

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ สาขาวิศวกรรมอากาศยานจึงรวมตัวกันจัดตั้งชมรม CUHAR ขึ้น เพื่อรวบรวมสมาชิกที่มีความสนใจด้านจรวดและอวกาศสำหรับให้สมาชิกได้เข้ามาหาความรู้เกี่ยวกับจรวด และได้ลงมือออกแบบจรวดจริงๆ ซึ่งจะพัฒนาทักษะด้านการทำจรวดให้สมาชิกที่สนใจ

 

การแข่งขันจรวดความเร็วเสียง Spaceport America Cup 2022 น่าสนใจอย่างไร

Spaceport America Cup 2022 เป็นหนึ่งในการแข่งขันจรวดความเร็วเสียงที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับนานาชาติ จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2565 ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการแข่งขันพัฒนาวิศวกรรมจรวดความเร็วเสียงที่ใช้ในงานวิจัยหรือทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ มีนิสิตนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 150 สถาบัน

สมาชิกชมรม CUHAR คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

 

โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันจะมีส่วนร่วมในการออกแบบ สร้าง และยิงจรวดความเร็วเสียง แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การออกแบบ สร้างและยิงจรวดความเร็วเสียงในระดับความสูง 10,000 Feet และ 30,000 Feet โดยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จะเข้าร่วมแข่งขันในระดับความสูง 10,000 Feet

ขั้นตอนการพัฒนาจรวดความเร็วเสียง

เริ่มจากการหาข้อมูลจากทีมที่เคยเข้าร่วมแข่งขันมาก่อน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบจรวด โดยมีการศึกษาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทีมเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนาจรวด

 

จากนั้นจะศึกษากฎระเบียบข้อบังคับของการสร้างจรวดเพื่อความปลอดภัยในการปล่อยจรวด ต่อมาเป็นขั้นตอนของการออกแบบจรวด ตั้งแต่การเลือกรูปแบบจรวด ความยาว

 

การออกแบบทุกชิ้นส่วนและรายละเอียดเพื่อนำไปเขียนแบบ จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการประกอบจรวดทั้งลำ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทดสอบจรวดทุกชิ้นส่วนเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน

 

จุดเด่นของทีม CUHAR ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ

นิสิตหลักสูตร ISE สมาชิกชมรม CUHAR ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 13 คน มีการแบ่งหน้าที่การทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย ทีม Technical สำหรับดูแลเรื่องจรวดทั้งหมด ทีมPR ทีม Sponsor และ ทีม Visa

 

ทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อเป้าหมายร่วมกัน แม้จะเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 ยังไม่ได้เรียนเนื้อหาที่ลงลึกเกี่ยวกับด้านจรวดมากนัก แต่การเรียนในหลักสูตรเป็นรูปแบบ Project-Base ทุกคนจึงมีประสบการณ์ในการออกแบบโปรเจคที่เกี่ยวกับวิศวกรรม

 

ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ทำให้งานออกแบบเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ในการหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ช่วยให้มีความรู้ในด้านนี้มากยิ่งขึ้น

 

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ

ได้ใช้ความรู้ในด้านหลักการทางวิศวกรรมในการออกแบบสร้างและยิงจรวด ทุกขั้นตอนในการทำงานจะต้องมีเหตุผลรองรับ แสดงให้เห็นว่าจรวดที่เรานำไปแข่งขันมีความปลอดภัย และผ่านการทดสอบที่ครบถ้วน

ภูวิศ เชาวนปรีชา

 

การได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ถือเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ได้ร่วมกันทำงานเป็นทีม และได้ประสบการณ์เรื่องการแบ่งเวลา หลังจากการเรียนในการทำโครงการนี้

 

อีกทั้งการได้เป็นตัวแทนนิสิตไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว ในอนาคตทีมของเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาจรวดซึ่งเป็นงานที่เรารักและท้าทายความสามารถต่อไป

นายสิริวัชร์ สิริรัตนชัยกุล

“ขอขอบคุณทุกคนในทีมที่มีเป้าหมายและพร้อมที่จะประสบความสำเร็จไปด้วยกัน ขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่พร้อมช่วยเหลือเสมอพวกเรา ไม่ได้มุ่งที่ชัยชนะในการแข่งขัน

 

หรือต้องได้ลำดับที่เท่าไหร่ แต่มองว่าสิ่งสำคัญที่มีค่าคือประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม นี่คือนิยามของความสำเร็จของพวกเรา”ภูวิศ และสิริวัชร์ ตัวแทนชมรม CUHAR กล่าวในที่สุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด