ข่าว

"เลิกกองเอกสาร" ตรีนุช สั่งผู้ตรวจฯ รายงาน สั้น กระชับ จบที่อินโฟฯ1-2 แผ่น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ตรีนุช" สั่งผู้ตรวจฯ ศธ.ปฏิรูประบบทำงาน เน้นเรื่องสำคัญตามช่วงเวลา ให้รายงานทุกสัปดาห์ เนื้อหา สั้น กระชับ นำเสนอแบบอินโฟกราฟิก แค่ 1-2 แผ่น “เลิกกองเอกสาร” ประเดิมสัปดาห์หน้า ติดตามผล ‘เรียนออนไซต์-รร.ดี 4 มุมเมือง-เด็กหลุดจากระบบ’

"เลิกกองเอกสาร" นโยบายด่วนจาก "เสมา1" ตรีนุช เทียนทอง ฝากเป็นการบ้านให้ผู้ตรวจฯ ต้องปฏิรูปการทำงานบนกระดาษกองโต ตามความเคยชินมานานกว่าศตวรรษ มีรายละเอียดเรื่องนี้

 

โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ประชุมร่วมกับ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ตรวจฯ)ทุกคน และได้มอบนโยบายและแนวทางการตรวจราชการในปีงบประมาณ 2565

 

โดยประเด็นในการตรวจติดตามขอให้เน้นเรื่องสำคัญในช่วงนั้นๆ เช่น ขณะนี้มีเรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 แบบในชั้นเรียนปกติ หรือ on-site (เรียนออนไซต์) ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

 

ขอให้ติดตามและรายงานผลว่า โรงเรียนในสังกัด ศธ.สามารถเปิดสอนแบบ on-site ได้หรือไม่ จำนวนเท่าไหร่ เปิดสอนแล้วได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของ ศธ.หรือไม่ มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง และในกรณีของโรงเรียนที่ยังเปิดสอนon-siteไม่ได้ เป็นเพราะอะไร

2.โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดี 4 มุมเมือง มีการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่ และ 3.เรื่องการติดตามนักเรียนตกหล่น นักเรียนออกกลางคัน

 

ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อพากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ทั้งนี้ ประเด็นการตรวจราชการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

 

รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการตรวจราชการให้ใช้วิธีผสมผสานสื่อทางไกลกับการตรวจติดตามในพื้นที่ ให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กรณีไปตรวจราชการในพื้นที่ขอให้ดำเนินการอย่างเรียบง่าย

 

ไม่ให้เป็นภาระต่อครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ เน้นตรวจราชการให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ มากกว่าเชิงปริมาณ และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนานำมาเสนอด้วย

“เนื้อหาที่ใช้ในการรายงานผลการตรวจติดตามราชการ ต้องสั้น กระชับ ให้นำเสนอโดยใช้อินโฟกราฟิก ซึ่งเป็นการแสดงผลของข้อมูล หรือ โดยภาพที่อ่านและเข้าใจง่ายเพียง 1-2 แผ่น ไม่ใช้เอกสารจำนวนมาก และให้รายงานทุกสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป” รมว.ตรีนุช กล่าว

 

แหล่งข่าวกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนออนไซต์ เพิ่มจำนวนมากขึ้น จากเดิมเปิดเรียนแแบออนไซต์ หรือเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบไปแล้ว 13,000 โรงเรียน

 

และมีกระแสค่อนข้างชัดเจนว่า วันที่ 15  ธันวาคม 2564 จะมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จะเปิดเรียนแบบออนไซต์เกือบทั้งหมด โดยเฉพาะในพื้นที่สามารถคบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ