ข่าว

พลิกประวัติ "แม่ชีศันสนีย์" 68 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดประวัติ "แม่ชีศันสนีย์" ผู้ก่อตั้ง "เสถียรธรรมสถาน" ก่อนคืนสู่ธรรมชาติ สิริอายุ 68 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน

หลังจากที่ทาง "เสถียรธรรมสถาน" ได้ออกแถลงการณ์แจ้งข่าวเศร้า การคืนสู่ธรรมชาติของ "แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต" ผู้ก่อตั้ง "เสถียรธรรมสถาน" ด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและเข้ารับการรักษาตั้งแต่ พ.ศ.2560 โดยมีอาการดีขึ้นในช่วงปีแรก และตรวจพบก้อนมะเร็งอีกครั้งในกลางปี 2563 
และเข้ารับการรักษาโดยคณะแพทย์อย่างเต็มความสามารถ "คมชัดลึกออนไลน์" ได้รวบรวมประวัติของ "แม่ชีศันยนีย์" เพื่อเป็นการไว้อาลัย

 

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มีชื่อเดิมว่า ศันสนีย์ ปัญญศิริ (ตุ๊กตา) เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2496 เป็นบุตรีของ เฉลียว จรัสศรี นายอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จำลอง พรหมินทะโรจน์ ครูประจำโรงเรียนบางปะหัน (เชื่อมประชานุกูล) มีพี่สาว 1 คน คือ สายสัมพันธ์ ปัญญศิริ (ตุ๋มติ๋ม)
 

ประวัติการศึกษา

 

แม่ชีศันสนีย์ เริ่มศึกษาชั้นอนุบาล ที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา Archived 2019-02-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ประถมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนบางปะหัน (เชื่อมประชานุกูล) ส่วนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-7 โรงเรียนประตูชัย Archived 2018-11-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน และรัดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

 

จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) และยังได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

พลิกประวัติ "แม่ชีศันสนีย์" 68 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน

เมื่อศึกษาจบ แม่ชีศันสนีย์ ได้เริ่มทำงาน เป็นเจ้าหน้าที่ PR สถานออกกำลังกาย และเสริมความงามครบวงจร World Club ในปี พ.ศ. 2519-2523

 

 

พลิกประวัติ "แม่ชีศันสนีย์" 68 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน

 

แต่ยังมีเรื่องที่หลายคนน่าจะยังไม่ค่อยมีใครรู้ เมื่ออายุได้ 15 ปี ชีวิตได้เปลี่ยนไป เมื่อสูญเสียมารดา ทำให้ตัดสินใจเข้ากรุงเทพฯ เพื่อมาเรียนต่อระดับปริญญาตรี และได้เข้าสู่วงการนางแบบ และได้เป็น "รองมิสออด๊าซ" ควบรางวัลนางงามบุคลิกภาพ โลดแล่นเป็นดาวเด่นของสังคม

 

จนในที่สุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2523 ได้สละทางโลก เข้าสู่บวรพุทธศาสนาด้วยการบวชชี ที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต โดยมี พระครูภาวนาภิธาน เป็นพระอุปัชฌาย์

 

จากนั้นในปี พ.ศ. 2530 เริ่มก่อตั้ง "เสถียรธรรมสถาน" ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ โดยมีพระธรรมนำทาง ทำงานสร้างชีวิตในทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน กว่า 30 ปีที่ผ่านมา เสถียรธรรมสถาน มีนวัตกรรมการฉุดช่วยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานเชิงรุกและเชิงรับ อันได้แก่ จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์, โรงเรียนพ่อแม่, อารยตาราภาวนาวิชชาลัย, สาวิกาสิกขาลัย, โครงการเยาวชน "บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา" (Seeds Of Spirituality - SOS), International Tara Awards รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์", ISV Club (International Spiritual Volunteer Club), CSV Club (Community Spiritual Volunteer Club) , ธรรมชาติบำบัด และการเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย

 

นอกจากนี้ "แม่ชีศันสนีย์" ยังมีบทบาทการทำงานทั้งระดับประเทศและระดับโลก โดยเป็นคณะกรรมการอำนวยการความร่วมมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรมโดยธรรมะ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรมฯ วัดเทพศิรินทราวาส (9 มิถุนายน 2559) โดย The Living Wellness Foundation ได้มอบรางวัล Spiritual Leadership Award ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณในการยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี ร่วมกับผู้ที่ได้รับรางวัลท่านอื่นๆ ได้แก่ องค์ทะไลลามะ, Ashley Judd, Kitaro

 

 

ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ.2560 "แม่ชีศันสนีย์" ได้ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่กระเพาะอาหาร และได้รับการรักษาจนสามารถควบคุมอาการของโรคได้แล้ว ต่อมาแพทย์ตรวจพบก้อนเนื้ออีกครั้งเมื่อกลาง ปี พ.ศ.2563 ท่านจึงได้เข้ารับการรักษาเพิ่มเติมด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ กระทั่ง แพทย์ตรวจพบว่า มะเร็งได้เข้าสู่ระยะลุกลามจนเข้าสู่ระยะสุดท้าย และเสียชีวิตอย่างสงบ เป็นการกลับคืนสู่ธรรมชาติ สิริอายุ 68 ปี 

 

 

 

ที่มา : วิกิพีเดีย , เสถียรธรรมสถาน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ