ข่าว

ครม.ไฟเขียว เก็บภาษี รถกระบะ3ล้อ-มอไซค์ไฟฟ้า กวาดรายได้ 400 ล้านบาทต่อปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.ไฟเขียว จัดเก็บภาษีรถกระบะ3 ล้อ รถกอล์ฟ-รถบักกี้ (Duggy) รถ ATV รถมอไซค์พลังงานไฟฟ้า คาดกวาดรายได้เข้ารัฐ 400 ล้านบาทต่อปี

วันที่ 7 ธ.ค. 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. . และร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเกิดความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีรูปแบบใหม่ 

 

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าในประเทศและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ทั้งนี้ ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับเพื่อกำหนดให้รถกอล์ฟที่มี ลักษณะแบบต่างๆ(Golf cart) รถบักกี้ (Buggy) และรถ ATV ที่ขับเคลื่อน ด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้ามากว่า12 โวลต์ขึ้นไป หรือขับเคลื่อน ด้วยพลังงานเชื้อเพลิง

และรถยนต์ 3 ล้อที่มีลักษณะการขับขี่เช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต

 

โดยแก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าดังกล่าวหรือเก็บภาษีสรรพสามิต

 

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวง ทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

โดยแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 60 เพื่อกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับ สินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

รถกอล์ฟ ที่มีลักษณะแบบต่าง ๆ (Golf cart) รถบักกี้ (Buggy) และรถ ATV จากเดิม ไม่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต)

 

และปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์กะบะ 3 ล้อ และรถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเกิดความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยใช้หลักเกณฑ์แรงดันไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าดังกล่าวจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือสูญเสียรายได้ อาทิ รถยนต์กระบะ 3 ล้อซึ่งเดิมจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 17

 

ถ้าปรับอัตราภาษีตามมูลค่าลงเหลือจะส่งผลให้รายได้ภาษีลดลง การจัดเก็บสรรพสามิตรถกอล์ฟที่มีลักษณะแบบต่างๆ (Golf cart) คาดว่าจะส่งผลให้รัฐมีรายได้จากจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น ราว 400 ล้านบาท

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวตอนท้ายว่า การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราภาษีสรรพสามิต ใช้แรงดันไฟฟ้าเป็นเกณฑ์อ้างอิงกับมาตรฐานสากล และยังสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการสร้างฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วย

logoline