ข่าว

คุรุสภา ชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผลิตสื่อ “วันครูแห่งชาติ” ประจำปี 2565

คุรุสภา ชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผลิตสื่อ “วันครูแห่งชาติ” ประจำปี 2565
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คุรุสภา เปิดเวทีเพื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา จัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ “วันครูแห่งชาติ” ประจำปี 2565 หัวข้อ พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล ชิงเงินรางวัลมากมาย ส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางwww.ksp.or.th

“วันครู” หรือ “วันครูแห่งชาติ” ปี2564 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม แต่ปี 2565 คุรุสภา จัดประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อให้เห็นคุณค่าของ “ครู” ซึ่งเลขาธิการคุรุสภา มีรายละเอียดในเรื่องนี้

 

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา  เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565

 

เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผลิตสื่อในแนวทางสร้างสรรค์ ในรูปแบบของสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์

 

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู เพื่อสร้างจิตสำนึกในพระคุณของครู และระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดงาน "วันครูแห่งชาติ"

คุรุสภา จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด โดยจะต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่ ส่งเข้าประกวดเป็นทีม ๆ ละ 3 -5 คน ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ ความยาว 0.30 -1 นาที 

 

และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น (สปอตวิทยุ 1 ผลงาน และสปอตโทรทัศน์ 1 ผลงาน)

 

การตัดสินจะพิจารณาจากคุณภาพของงาน คุณค่าด้านการสื่อความหมาย และคุณภาพการผลิต โดยข้อความภาพ และการใช้ภาษาต้องถูกต้องตามระเบียบและหลักการใช้ภาษา

 

สปอตวิทยุ "วันครูแห่งขาติ" มี 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท 

ส่วนสปอตโทรทัศน์ "วันครูแห่งชาติ"  มี 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท

 

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางwww.ksp.or.thหัวข้อ “ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์” โดยกรอกข้อมูลในการสมัคร ประกอบด้วย ชื่อทีม ชื่อผลงาน รายละเอียดของสมาชิกในทีม แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

 

และลิงค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 (ลิงค์สมัครประกวดสปอตวิทยุวันครู ประจำปี 2565https://forms.gle/RbXTC8e7jXwsXMpW9ลิงค์สมัครประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2565https://forms.gle/qZczTHKoCmGDQsba6) และจะประกาศผลให้ทราบภายในเดือนธันวาคม 2564

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 2743

 

ลิงค์สมัครประกวดสปอตวิทยุวันครู ประจำปี 2565https://forms.gle/RbXTC8e7jXwsXMpW9ลิงค์สมัครประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2565https://forms.gle/qZczTHKoCmGDQsba6

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด