ข่าว

เช็คชัด ๆ อีกรอบมาตรการเดินทางจากสเปนเข้าไทยสกัด "โอไมครอน"

เช็คชัด ๆ อีกรอบมาตรการเดินทางจากสเปนเข้าไทยสกัด "โอไมครอน"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คมาตรการเดินทางจากสเปนเข้าไทยแบบชัด ๆ หลังประเทศไทยเจอ "โอไมครอน" 1 ราย ผู้เดินทางต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันสายพันธุ์ลุกลามในไทย

หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงยืนยันผู้ติดโควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน" Omicron รายแรกเป็นชายชาวอเมริกัน เดินทางมาจากประเทศสเปน เข้าไทยในรูปแบบ test and go โดจากการตรวจสอบพบว่าเป็นสายพันธุ์ "โอไมครอน"  99.92% อย่างไรก็ตามที่ภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากองค์การอนามัยโลกว่าเกิดการระบาดของโควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน" ไทยได้ออกมาตรการจำกัดการเดินทางของผู้เดินทางจาก 8 แถบแอฟริกาใต้ซึ่งประเทศกลุ่มเสี่ยง และผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยสเปนเป็นอีกหนึ่งประเทสที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้มีการออกมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างชัดเจน โดยผู้ที่เดินทางจากสเปน เพื่อมายังประเทศไทยมีมาตรการดังนี้ 


ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th เพื่อรับ Thailand Pass QR Code สำหรับใช้แสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง โปรดลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วัน ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

 

สำหรับผู้ที่เคยได้รับ COE แล้วและจะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ท่านสามารถใช้ COE ฉบับเดิมเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยสามารถดาวน์โหลด COE ที่ระบุเงื่อนไขการเข้าประเทศตามข้อกำหนดใหม่ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th หรือ link ดาวน์โหลดเอกสารในอีเมลที่แจ้งผลการอนุมัติ COE

 

เช็คชัด ๆ อีกรอบมาตรการเดินทางจากสเปนเข้าไทยสกัด "โอไมครอน"

การเดินทางจากสเปนเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว (Exemption from Quarantine)

ผู้เดินทางออกจากสเปนและเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สามารถได้รับยกเว้นการกักตัว โดยมีเงื่อนไขสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนี้

 • ต้องพำนักในสเปนมาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 21 วัน ก่อนการเดินทาง (ยกเว้นคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยที่ได้เดินทางไปยังประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงสเปน และจะเดินทางกลับประเทศไทย)
 • ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง (หากยังไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน โปรดดูข้อมูลด้านท้ายของหน้านี้) 
 • ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต้องมีเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และเข้าพักที่โรงแรมเพื่อรอผลตรวจ 1 คืน หลังจากทราบผลตรวจว่าเป็นลบแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปจุดหมายอื่น ๆ ในประเทศไทยได้

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับลงทะเบียน (แบบไม่ต้องกักตัว) ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th

1. หนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ จะต้องมีวีซ่า หรือเอกสารเดินทางตามที่กำหนด หรือได้รับยกเว้นวีซ่า ขึ้นอยู่กับสัญชาติ)

2. ข้อมูลเที่ยวบินที่จะใช้เดินทางจากสเปนไปยังประเทศไทย (สามารถต่อเครื่องบิน (transit) ในต่างประเทศ เพื่อมายังสนามบินนานาชาติในประเทศไทย โดยไม่ออกนอกพื้นที่ transit และใช้เวลาต่อเครื่องบินไม่เกิน 12 ชั่วโมง)

 

เช็คชัด ๆ อีกรอบมาตรการเดินทางจากสเปนเข้าไทยสกัด "โอไมครอน"

ปัจจุบันมีเที่ยวบินจากต่างประเทศไปยังกรุงเทพฯ และภูเก็ต (หากต้องการไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต้องเข้ารับการตรวจ PCR และรอผลตรวจ 1 คืน ที่กรุงเทพฯ หรือภูเก็ตก่อน จึงจะเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางได้) 

หากประสงค์เดินทางตรงไปยังเกาะสมุย ต้องจองตั๋วเครื่องบินจากสเปนไปยังสมุยในการจอง (booking) เดียวกัน โดย transit ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ไปยังสนามบินเกาะสมุย (USM) โดยเที่ยวบินจาก BKK ไปยัง USM ต้องขึ้นต้นด้วย PG5xxx 

3. หลักฐานการชำระค่าที่พัก (โรงแรมมาตรฐาน AQ หรือ SHA+) อย่างน้อย 1 คืน เมื่อผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยค่าที่พักจะรวมค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่โรงแรมที่พักด้วย (ดูรายชื่อโรงแรมได้จากเว็บไซต์ www.agoda.com/quarantineth https://www.shathailand.com หรือสามารถจองที่พักโดยตรงกับโรงแรม)

4. เอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง ดังนี้

 • CoronaVac by Sinovac (2 โดส)
 • AstraZeneca by AstraZeneca & Oxford University / SK BIOSCIENCE (Korea) / Siam Bioscience / Serum Institute of India (2 โดส)
 • Pfizer-BioNTECH COVID-19 vaccine / Comirnaty by Pfizer-BioNTECH (2 โดส)
 • Janssen by Johnson & Johnson Services, Inc. (1 โดส)
 • Moderna by Moderna Inc. (2 โดส)
 • Sinopharm Vaccine / COVILO by Sinopharm Co., Ltd. (2 โดส)
 • SputnikV (Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology) (2 โดส)
 •  Covaxin (Bharat Biotech International Limited (BBIL))

หากผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่เดินทางมาพร้อมบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลา ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ด้วย

สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อและได้รับการรักษาหายแล้ว ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อ โรคโควิด - 19 และหลักฐานการได้รับวัคซีน 1 เข็มภายในเวลา 3 เดือนหลังการติดเชื้อโรคโควิด - 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการออกเดินทาง

5. เฉพาะชาวต่างชาติ ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในประเทศไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ อาจเลือกซื้อประกันได้จาก https://covid19.tgia.org (ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย และมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว)

 

การเดินทางจากสเปนเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว (Exemption from Quarantine)

ผู้เดินทางออกจากสเปนและเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สามารถได้รับยกเว้นการกักตัว โดยมีเงื่อนไขสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนี้

 • ต้องพำนักในสเปนมาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 21 วัน ก่อนการเดินทาง (ยกเว้นคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยที่ได้เดินทางไปยังประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงสเปน และจะเดินทางกลับประเทศไทย)
 • ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง (หากยังไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน โปรดดูข้อมูลด้านท้ายของหน้านี้) 
 • ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต้องมีเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และเข้าพักที่โรงแรมเพื่อรอผลตรวจ 1 คืน หลังจากทราบผลตรวจว่าเป็นลบแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปจุดหมายอื่น ๆ ในประเทศไทยได้


เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับลงทะเบียน (แบบไม่ต้องกักตัว) ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th

1. หนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ จะต้องมีวีซ่า หรือเอกสารเดินทางตามที่กำหนด หรือได้รับยกเว้นวีซ่า ขึ้นอยู่กับสัญชาติ)

2. ข้อมูลเที่ยวบินที่จะใช้เดินทางจากสเปนไปยังประเทศไทย (สามารถต่อเครื่องบิน (transit) ในต่างประเทศ เพื่อมายังสนามบินนานาชาติในประเทศไทย โดยไม่ออกนอกพื้นที่ transit และใช้เวลาต่อเครื่องบินไม่เกิน 12 ชั่วโมง)

 

ปัจจุบันมีเที่ยวบินจากต่างประเทศไปยังกรุงเทพฯ และภูเก็ต (หากต้องการไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต้องเข้ารับการตรวจ PCR และรอผลตรวจ 1 คืน ที่กรุงเทพฯ หรือภูเก็ตก่อน จึงจะเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางได้) 

 

หากประสงค์เดินทางตรงไปยังเกาะสมุย ต้องจองตั๋วเครื่องบินจากสเปนไปยังสมุยในการจอง (booking) เดียวกัน โดย transit ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ไปยังสนามบินเกาะสมุย (USM) โดยเที่ยวบินจาก BKK ไปยัง USM ต้องขึ้นต้นด้วย PG5xxx 

3. หลักฐานการชำระค่าที่พัก (โรงแรมมาตรฐาน AQ หรือ SHA+) อย่างน้อย 1 คืน เมื่อผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยค่าที่พักจะรวมค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่โรงแรมที่พักด้วย (ดูรายชื่อโรงแรมได้จากเว็บไซต์ www.agoda.com/quarantineth https://www.shathailand.com หรือสามารถจองที่พักโดยตรงกับโรงแรม)

4. เอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดิน

 • CoronaVac by Sinovac (2 โดส)
 • AstraZeneca by AstraZeneca & Oxford University / SK BIOSCIENCE (Korea) / Siam Bioscience / Serum Institute of India (2 โดส)
 • Pfizer-BioNTECH COVID-19 vaccine / Comirnaty by Pfizer-BioNTECH (2 โดส)
 • Janssen by Johnson & Johnson Services, Inc. (1 โดส)
 • Moderna by Moderna Inc. (2 โดส)
 • Sinopharm Vaccine / COVILO by Sinopharm Co., Ltd. (2 โดส)
 • SputnikV (Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology) (2 โดส)
 • Covaxin (Bharat Biotech International Limited (BBIL)

หากผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่เดินทางมาพร้อมบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลา ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ด้วย

สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อและได้รับการรักษาหายแล้ว ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อ โรคโควิด - 19 และหลักฐานการได้รับวัคซีน 1 เข็มภายในเวลา 3 เดือนหลังการติดเชื้อโรคโควิด - 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการออกเดินทาง

 

5. เฉพาะชาวต่างชาติ ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในประเทศไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ อาจเลือกซื้อประกันได้จาก https://covid19.tgia.org (ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย และมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด