ข่าว

"พาณิชย์" เผยแพร่ "การ์ตูนแอนิเมชัน" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร. 9

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"พาณิชย์" เผยแพร่ภาพยนตร์ "การ์ตูนแอนิเมชัน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยแพร่ภาพยนตร์ "การ์ตูนแอนิเมชัน" ในชื่อเรื่อง ฟ้าทอฝัน The Inspiring King เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564

 

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กว่า 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงงานและบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ อันประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร ชาวไทย โดยทรงสนพระทัยและมีพระปรีชาสามารถในเชิงศิลปวิทยาการหลากหลายแขนง อันได้ทรงสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญามากกว่า 90 ผลงาน

"พาณิชย์" เผยแพร่ "การ์ตูนแอนิเมชัน" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร. 9

ทั้งทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร เช่น ฝนหลวง และกังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น เครื่องหมายการค้า อาทิ โกลเด้นเพลส และดอยคำ เป็นต้น  รวมทั้งผลงานลิขสิทธิ์ทั้งด้านดนตรีกรรมเพลงพระราชนิพนธ์กว่า 40 เพลง วรรณกรรม ศิลปกรรม ภาพวาดและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เป็นต้น อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งยังได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิต โดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน และเป็นหลักนำทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแท้จริง

"พาณิชย์" เผยแพร่ "การ์ตูนแอนิเมชัน" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร. 9

"พาณิชย์" เผยแพร่ "การ์ตูนแอนิเมชัน" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร. 9

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 กระทรวงพาณิชย์ร่วมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการเผยแพร่ภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิเมชัน “ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” ชุดที่ 1 - 3 โดยรับชมผ่าน ช่องทางออนไลน์ยูทูบ (YouTube) “กรมทรัพย์สินทางปัญญา” https://bit.ly/3rzznGx ที่เล่าเรื่องราว ของการน้อมนำแนวคิดในพระปรีชาสามารถ ด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าและพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระองค์ท่านอันประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรให้สามารถ  พึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พสกนิกร อย่างยั่งยืนสืบไป

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด