ข่าว

"สยามแม็คโคร" เปิด "ขายหุ้น" สำหรับประชาชนทั่วไป ราคาหุ้นละ 43.50 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิด 3 วิธีจองซื้อหุ้น "สยามแม็คโคร" เปิดขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป จองซื้อได้แล้วตั้งแต่วันที่ 4-9 ธ.ค. 64 ในราคาหุ้นละ 43.50 บาท โดยให้สิทธิทั้งนักลงทุนรายใหม่ และนักลงทุนที่เคยถือหุ้นอยู่แล้วจองได้ตามเงื่อนไข

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ “MAKRO” หนึ่งในธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่ “ซีพี” เปิดขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป หรือ Public Offering หรือ PO โดยเปิดให้จองซื้อได้แล้วตั้งแต่วันที่ 4-9 ธ.ค. 64 ในราคาหุ้นละ 43.50 บาท โดยให้สิทธิทั้งนักลงทุนรายใหม่ และนักลงทุนที่เคยถือหุ้นอยู่แล้วจองได้ตามเงื่อนไข

หุ้นสามัญ MAKRO  เสนอขายในราคา 43.50 บาทต่อหุ้น

 

เงื่อนไขการจองซื้อแบ่งออกเป็น 2 แบบ ตามคุณสมบัติของผู้ซื้อ

1. กลุ่มรายย่อยที่ไม่เคยถือหุ้นในเครือมาก่อน

ผู้ซื้อรายย่อยสามารถ จองซื้อขั้นต่ำ 500 หุ้น และเพิ่มทีละ 100 หุ้น จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้จองซื้อที่จำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับเคยเปิดขายหุ้น IPO ของ OR และ TIDLOR ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา

2. ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO, CPALL และ CPF มีสิทธิได้รับการจัดสรร ตามสัดส่วนการลงทุนที่มี

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 1 หุ้นและเพิ่มได้ทีละ 1 หุ้น ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

"ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO" (ยกเว้น CPALL บริษัทย่อยของ CPALL CPM และ CPH) ที่ถือหุ้นในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ MAKRO มีสิทธิได้รับการจัดสรร 1 หุ้นสามัญของ MAKRO (10 หุ้นเดิมของ MAKRO ต่อ 1 หุ้นสามัญ MAKRO หรือ 10:1)

"ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL" (ยกเว้นกลุ่ม CPG (บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของ CPALL) ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญของ CPALL มีสิทธิได้รับการจัดสรร 1 หุ้นสามัญของ MAKRO  (15 หุ้นเดิม ของ CPALL ต่อ 1 หุ้นสามัญ MAKRO หรือ 15:1)

"ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF" (ยกเว้นกลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของ CPF) ในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญของ CPF มีสิทธิได้รับการจัดสรร 1 หุ้นสามัญของ MAKRO (70 หุ้นเดิมของ CPF ต่อ 1 หุ้นสามัญ MAKRO หรือ 70:1)
 

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย Makro จำนวนไม่เกิน 1,362,000,000 หุ้น 

หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) จำนวนไม่เกิน 363,200,000 หุ้น

หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (CPH) จำนวนไม่เกิน 363,200,000 หุ้น

หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (CPM) จำนวนไม่เกิน 181,600,000 หุ้น

รวมจำนวนไม่เกิน 2,270,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20.32 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และชำระแล้วทั้งหมดของ Makro

 

สำหรับช่องทางการจองซื้อหุ้น MAKRO  หากเป็นผู้จองซื้อรายย่อย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญ Makro ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น 3 ราย ได้แก่

 

วิธีการจองซื้อหุ้น MAKRO ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking
สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพและยังไม่เคยมีพอร์ตการลงทุน สมัครเปิดบัญชี e-Savings และพอร์ตการลงทุนได้ที่แอปพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ

ขั้นตอนที่ 1 สร้างโปรไฟล์
1. เลือกเมนูการลงทุน
2. ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID/ Fingerprint
3. เข้าที่เมนูหลักทรัพย์และคลิกสร้างโปรไฟล์จองซื้อหุ้นกู้
4. กรอกข้อมุลส่วนตัว
5. เลือกวิธีการรับหลักทรัพย์ และกดต่อไป
6. เลือกบัญชีรับเงิน / คืนเงิน และกดต่อไป
7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกดยืนยัน
8. เมื่อสร้างโปรไฟล์สำเร็จ คุณสามารถจองซื้อหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างเสนอขายได้ทันที

ขั้นตอนที่ 2 จองซื้อหลักทรัพย์
1. เลือกเมนูการลงทุน
2. เลือกหลักทรัพย์
3. ผู้ถือหุ้น CPALL ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-CPALL”
4. ผู้ถือหุ้น CPALL ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-CPF”
5. ผู้ถือหุ้น CPALL ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-MAKRO”
6. ประชาชนทั่วไป (รายย่อย) และผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อมากกว่าสิทธิ กด “MAKRO-SMALL-LOT”
7. ตรวจสอบรายละเอียดและวิธีรับหลักทรัพย์แล้วกด “จองซื้อ” จากนั้นทำตามขั้นตอนหน้าจอ จนเสร็จสิ้น กด “ยืนยัน”
8. เมื่อทำรายการสำเร็จจะได้สลิปเป็นหลักฐาน
กรณีที่จองซื้อโดยใช้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมให้เลือกเลขที่ผู้ถือหน่วย (Shareholder Registration No.) และใช้จำนวนหน่วยที่ต้องการใช้สิทธิ และกด “ต่อไป” เพื่อชำระเงินผ่านบัญชีที่ผูกกับโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพเท่านั้น

นอกจากนี้ยังสามารถจองหุ้น MAKRO ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

 

การจองซื้อหุ้น MAKRO จ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

การจัดสรรหุ้น : จัดสรรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ SETTRADE โดยวิธี Small Lot First เป็นการจัดสรรหุ้นแก่นักลงทุนรายย่อยที่ต้องการอย่างทั่วถึง หรือผู้จองซื้อขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อน และจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเป็นรอบๆให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจนกว่าหุ้นจะหมด โดยรอบแรกคนละ 500 หุ้น ถ้าจำนวนหุ้นเหลือ รอบถัดไป จะจัดสรรรอบละ 100 หุ้น จนกว่าหุ้นที่นำมาจัดสรรจะหมดหรือผู้จองซื้อได้รับหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว

จองซื้อหุ้น โดยชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถซื้อได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

คุณสมบัติผู้ที่สามารถจองซื้อหุ้น MAKRO ด้วยวิธีชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท

บุคคลสัญชาติไทย และมีบัตรประชาชนไทย
มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนทรูมันนี่ วอลเล็ท
ขั้นตอนจองซื้อหุ้น MAKRO จ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท

กดที่ Banner หรือ Icon ดูข้อมูลหุ้นแม็คโคร
กรอกข้อมูลส่วนตัว
เลือกวิธีการรับหุ้น MAKRO
กรอกจำนวนหุ้นที่ต้องการจอง
ชำระค่าจองซื้อหุ้น MAKRO
การจองซื้อหุ้นสำเร็จ

หมายเหตุ :
กรุณาตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อก่อนทำรายการ เมื่อชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการทำรายการได้
การจองซื้อหุ้น โดยชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถซื้อได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

ไม่มีพอร์ตหุ้นก็สามารถจองซื้อหุ้น MAKRO ได้หรือไม่
กรณีไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อหุ้น MAKRO ได้ โดยเลือกวิธีการรับหุ้น ออกใบหุ้นจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ นำฝากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (กรณีฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในเอกสารแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ)

หากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

ผู้จองซื้อรายย่อยจะได้รับการจัดสรรหุ้น MAKRO ด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้จองซื้อที่จำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อนและดำเนินการจัดสรรหุ้นเป็นรอบ ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจนกว่าหุ้นจะหมด ซึ่งจะดำเนินการโดยระบบคอมพิวเตอร์ของ Settrade หากไม่ได้หุ้นครบจำนวนที่จอง จะได้รับเงินจองในส่วนที่เหลือคืนภายในระยะเวลาที่หลักเกณฑ์กำหนด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด