ข่าว

ความก้าวหน้าที่ภาคภูมิใจของ"เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่"

ความก้าวหน้าที่ภาคภูมิใจของ"เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ความก้าวหน้าที่ภาคภูมิใจของ "เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่" ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จ.ลำปาง จากอดีตก่อนที่จะเป็นศูนย์ข้าวชุมชน ประกอบอาชีพการทำนาแบบพื้นบ้าน ผลผลิตค่อนข้างปริมาณน้อย

นายหลุย กันทิยะ ประธานนาแปลงใหญ่ อำเภอสบปราบ เผยว่า อดีตก่อนที่จะเป็นศูนย์ข้าวชุมชน ประกอบอาชีพการทำนาแบบพื้นบ้าน ผลผลิตค่อนข้างปริมาณน้อยเมื่อได้ขึ้นเป็นศูนย์ข้าวชุมชนจึงได้เริ่มต้นพัฒนาที่ดีขึ้น ทางกรมการข้าว โดยการนำของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง จึงเข้ามาผลักดันสมาชิก "กลุ่มนาแปลงใหญ่" และส่งเสริม ให้การบริหารจัดการ เช่น ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์  การทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตและได้รับคำแนะนำจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

 

ต่อมาปี 2564 มีการยกระดับ "นาแปลงใหญ่" และทางศูนย์ข้าวเข้ามาช่วยทำโครงการขออุปกรณ์ เครื่องจักร สนับสนุน อาทิเช่น รถเกี่ยวข้าว รถไถ รถเกี่ยวพร้อมเทเลอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทำนาซึ่งแตกต่างจากอดีต ในเรื่องการทำเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างยุ่งยากเพราะต้องจ้างรถข้างนอกได้ผลผลิตข้าวไม่ได้ดีเท่าที่ควร ข้าวมีการเกี่ยวปนกัน โดยครั้งแรกที่ทดลองปลูกในนา ตรวจผ่านกรมการข้าว เข้ามาช่วยดูแลเรื่องการตรวจแปลงนาอย่างผ่านๆ

ความก้าวหน้าที่ภาคภูมิใจของ"เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่"

แต่ครั้งต่อมาเมื่อนำเอารถเกี่ยว ไม่ได้ทำความสะอาดเครื่อง ข้าวจึงไม่ได้คุณภาพที่ดีเท่าที่ควร ทางศูนย์ข้าวได้เห็นความสำคัญของทางสมาชิก ที่ทำข้าวส่งศูนย์ ไม่มีเครื่องคัดเมล็ด ต้องไปคัดที่ อำเภอแม่ทะ แต่ต่อไปนี้คงไม่ลำบาก เพราะว่ามีทุกอย่างที่ศูนย์ข้าว

ความก้าวหน้าที่ภาคภูมิใจของ"เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่"

ทางกรมได้เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มอีกทั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมาทำ MOU หรือทำสัญญาไว้ให้ราคาค่อนข้างดี ในกลุ่มสมาชิก จึงหันมาปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ และปลูกข้าวอินทรีย์ขายเพราะว่าส่งผลทำให้ชาวบ้านสมาชิกในกลุ่มสามารถลืมตาอ้าปากได้ เพราะไม่มีความเดือดร้อนเรื่องตลาด เพราะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวรับซื้อ ของกลุ่มสมาชิกทั้งหมดซึ่งแตกต่างจากเดิมที่ไม่เข้าใจ การคัดเมล็ดพันธุ์  

ความก้าวหน้าที่ภาคภูมิใจของ"เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่"

แต่เมื่อมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว มีเจ้าหน้าที่มาลงพื้นที่นา ทำให้ชาวบ้านได้รู้ ขั้นตอนที่ถูกต้องทำอย่างไรได้ผลผลิตที่ดี  ถึงแม้จะผลผลิตไม่เท่ากัน แต่ราคาดีกว่าท้องตลาดทั่วไป และนี้ก็คือ อาชีพการทำนา ของกลุ่มเกษตกรกร นาแปลงใหญ่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ชาวนามีความเข้มแข็ง เข้าถึงความรู้นวัตรกรรมเทคโนโลยีมากขึ้น และได้รับโอกาสสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดทั้งรายได้ที่เพิ่มและรอยยิ้มที่กว้าง

ความก้าวหน้าที่ภาคภูมิใจของ"เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่"

จากความร่วมมือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางและเกษตรกรแล้ว การจัดทำเมล็ดข้าวพันธุ์ดีบน"นาแปลงใหญ่ เป็นการแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าข้าว ถือว่าประสบความสำเร็จ ส่งผลผลิตให้ดีขึ้นเนื่องจากมีการทำงานที่เป็นระบบ และได้มาตรฐานอย่างชัดเจน

logoline