ข่าว

กว่า 2.69 แสนคน ลงชื่อหนุนแก้กฎหมายเปิดช่อง ‘สมรสเท่าเทียม’

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กว่า 2.69 แสนรายชื่อหนุน ‘สมรสเท่าเทียม’ แก้ประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 1448 หลังจากกลุ่มภาคีสีรุ้งเพื่อการสมรสเท่าเทียม เปิดแคมเปญให้เข้าชื่อเพื่อนำเสนอร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมภาคประชาชน ผ่าน www.support1448.org

หลังจากกลุ่มภาคีสีรุ้งเพื่อ "การสมรสเท่าเทียม" เปิดแคมเปญให้เข้าชื่อเพื่อนำเสนอ "ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมภาคประชาชน" โดยตั้งเป้า 1 ล้านรายชื่อ ผ่าน www.support1448.org

 

โดยการลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 – 6 พ.ศ.  ซึ่งเสนอโดยเพิ่มทรัพย์ แซ่อึ้ง, ชุมาพร แต่งเกลี้ยง, เคท ครั้งพิบูลย์กับคณะ  


ล่าสุดวันนี้( 4 ธันวาคม) เว็บไซต์ "สมรสเท่าเทียม" มีคนเข้าร่วมลงชื่อแล้วมากกว่า 269,011 รายชื่อ (เช็คยอดล่าสุดที่นี่ )

 

ทั้งนี้ตามกฎหมาย ประชาชนไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ สามารถเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาได้

 

สำหรับการเข้าชื่อแก้ประมวลกฎหมายแพ่ง "สมรสเท่าเทียม" นั้น เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดการสมรส บุคคล เพศใดก็จดทะเบียนสมรสได้และคู่สมรสมีหน้าที่ดูแลกันและกัน รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายรับรองให้คู่สมรส

ส่วนเหตุผลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .....โดยแก้ไข มาตรา 1448 ซึ่งเปิดแคมเปญให้ลงชื่อสนับสนุนร่างฯกันอยู่ในขณะนี้ ให้เหตุผลว่า

 

โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้บุคคลเพศชายและเพศหญิงตามเพศกำเนิดเท่านั้นที่จะจดทะเบียนสมรสเป็นคู่สมรสตามกฎหมาย ทำให้บุคคลที่มีรสนิยมทางเพศแตกต่าง จากรสนิยมแบบรักต่างเพศ เช่น บุคคลรักเพศเดียวกัน บุคคลข้ามเพศ หรือ บุคคลรักได้ทั้งสองเพศหรือ บุคคลเพศหลากหลายไม่สามารถจดทะเบียนสมรสและเป็นคู่สมรสตามกฎหมายได้

 

ทำให้บุคคลเหล่านั้นประสบปัญหาจากการขาดการรับรองสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดจากการจดทะเบียนสมรส เช่น สิทธิในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน สิทธิในการจัดการทรัพย์สิน สิทธิในการเป็นทายาทโดยธรรมในการรับมรดกจากคู่ชีวิต 

 

จึงจำเป็นต้องแก้ไขโดยใช้ภาษาที่เป็นกลางทางเพศภาวะในการยินยอมให้บุคคลทุกเพศกำเนิด ทุกรสนิยมทางเพศ และทุกอัตลักษณ์ทางเพศ สามารถเข้าถึง และจดทะเบียนสมรสเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายได้ซึ่งสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย และหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

โดยมีหลักการเนื้อหา ดังนี้

1.ให้บุคคลสองคนทั้งคู่รักต่างเพศ คู่รักเพศเดียวกัน และคู่รักเพศหลากหลาย สามารถจดทะเบียนสมรสได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

2. ให้บุคคลสองคนทั้งคู่รักต่างเพศ คู่รักเพศเดียวกัน และคู่รักเพศหลากหลาย สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ และเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกความยินยอมแล้ว ให้บุคคลสองคนทั้งคู่รักต่างเพศ คู่รักเพศเดียวกัน และคู่รักเพศหลากหลาย เป็นคู่สมรส ที่ชอบด้วยกฎหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 

3.ให้บุคคลสองคนทั้งคู่รักต่างเพศ คู่รักเพศเดียวกัน และคู่รักเพศหลากหลายที่จดทะเบียนสมรสกันแล้ว ต้องอยู่กินด้วยกันฉันคู่สมรส 

 

4. ให้คู่สมรสที่รับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบุพการีที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

5. ให้บุคคลสองคนทั้งคู่รักต่างเพศ คู่รักเพศเดียวกัน และคู่รักเพศหลากหลายซึ่งจดทะเบียนสมรส เป็นคู่สมรสตามกฎหมาย สามารถรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมร่วมกัน

 

6. ให้บุคคลสองคนทั้งคู่รักต่างเพศ คู่รักเพศเดียวกัน และคู่รักเพศหลากหลายซึ่งจดทะเบียนสมรส เป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ เช่นเดียวกับ คู่สมรสชายและหญิง 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด