ข่าว

มหิดล เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติในวาระ"โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง"

มหิดล เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติในวาระ"โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Challenges in NCDs management to achieve the SDGs in the COVID-19 era and beyond”

 

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "Challenges in NCDs management to achieve the SDGs in the COVID-19 era and beyond" กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เช่น การถ่ายทอดทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และ พฤติกรรมการใช้ชีวิต ในปี 2561 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงานว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุหลักของ การเสียชีวิตทั่วโลก โดย 3 ใน 4 ของกลุ่มโรคนี้ถูกพบในประชากรของประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีรายได้น้อยถึงปาน กลาง

 

รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสุขภาพของคนไทยที่แสดงให้เห็นว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็น สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยในทศวรรษที่ผ่านมา

 

นอกจากนี้ คนไทย 14 ล้านคนป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง และในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตประมาณ 300,000 คน โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีผลระยะยาวต่อสุขภาพและมีอัตรา การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และความทุพพลภาพจากโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจสังคม และครอบครัว

 

เนื่องมาจากค่ารักษาพยาบาลและค่ายาที่สูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการเกิดภาวะแทรกซ้อน

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ได้เล็งเห็นถึงความรุนแรงที่มีต่อผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดเช่นนี้ จึงได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Challenges in NCDs management to achieve the SDGs in the COVID-19 era and beyond” ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2565 ผ่านระบบ Zoom ขึ้น

 

โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกทั้งใน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และในทวีปเอเชีย เป็นเจ้าภาพร่วม การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงาน และนักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และร่วมกันสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อจัดการโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อบรรลุเป้าหมาย SGDs ในช่วงยุคโควิด-19 นี้

 

ทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4415333 ต่อ 2460,2465 หรือสามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเวบไซต์ https://ns.mahidol.ac.th/ncd2022

logoline