ข่าว

นักร้อง "ศรีสุวรรณ" ร้อง ป.ป.ช.สอบ "ฮั้วประมูล" ประมูลท่อน้ำEEC

นักร้อง  "ศรีสุวรรณ" ร้อง ป.ป.ช.สอบ "ฮั้วประมูล" ประมูลท่อน้ำEEC
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ศรีสุวรรณ จรรยา" นำหลักฐานกว่า 300 หน้า การพิจารณาประมูลท่อน้ำ EEC ของกรมธนารักษ์ ยื่นให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมพวก 7 ราย เชื่อมี "ฮั้วประมูล"

วันนี้ เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  เดินทางมายื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานกว่า 300 หน้าเพื่อให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทำการสอบสวน และชี้มูลความผิดอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ กับพวก ซึ่งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนในการจัดให้เช่า/บริหารระบบท่อส่งน้ำน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 เป็นเหตุให้รัฐเสียหาย
           

เนื่องจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ได้เห็นชอบแนวทางการจัดให้เอกชนเช่า/บริหาร ระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก และผลประโยชน์ตอบแทนที่รัฐควรจะได้รับตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนในการจัดให้เช่า/บริหารระบบท่อส่งน้ำน้ำสายหลักในภาคตะวันออก โดยมีอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการอื่นอีกจำนวนรวม 7 คนเป็นกรรมการฯ มีหน้าที่และอำนาจ คือ การตรวจพิจารณาร่างประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมโครงการ ร่างเอกสารสำหรับคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญา พิจารณาคัดเลือกเอกชนผู้เข้าร่วมโครงการ และเจรจาเงื่อนไขในร่างสัญญากับผู้ได้รับการคัดเลือก 

         
ต่อมามีการประกาศเชิญชวนให้บริษัทเอกชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร จากภาคเอกชนที่สนใจในการลงทุน (Market Sounding) รวมทั้งผู้บริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกรายจำนวน 5 ราย คือ บ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออิสท์ วอเตอร์ บ.ดับพลิวเอชเอ ยูทีลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บ.วิค จำกัด (มหาชน) และบ.วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด 

 

ต่อมามีการคัดเลือกให้คะแนนตามการเปิดซองการประกวดราคาพบว่าบ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์ เป็นผู้ได้คะแนนสูงสุด แต่เป็นที่น่าสังเกต ที่คณะกรรมการกลับมีมติยกเลิกการประมูลดังกล่าวและให้ประมูลใหม่ โดยอ้างว่า TOR ที่คณะกรรมการคัดเลือกมีมติรับรองแล้วนั้นไม่ชัดเจน ทั้งๆ ที่คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้กำหนดและพิจารณามีมติรับรองมาแล้ว

       
การใช้อำนาจของคณะกรรมการคัดเลือก มีข้อพิรุธ  เช่น เร่งรัดการพิจารณา หรือการแจ้งเอกชนให้เข้าร่วมประมูลอย่างเร่งรีบ  ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพื่อหวังให้งานเสร็จก่อนที่อธิบดีกรมธนารักษ์เกษียณในวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา อันเป็นการชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหลายประการที่ส่อไปในทางที่ไม่ชอบด้วยพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ 2560 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 และพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด