ข่าว

นายกฯ มอบสิทธิคก.บ้านเช่าเคหะสุขประชาฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

นายกฯ มอบสิทธิคก.บ้านเช่าเคหะสุขประชาฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายกฯ ส่งมอบสิทธิโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิต เน้นย้ำคนไทยต้อง “มีบ้าน - มีอาชีพ - มีรายได้ - มีสุข” พร้อมผลักดันให้เป็นพื้นที่ “เศรษฐกิจสุขประชา” หนุนชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

วันนี้ (3 ธ.ค.) เวลา 14.00 น. ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีส่งมอบสิทธิโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า พร้อมมอบสิทธิบ้านเช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าให้กับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางจำนวน 270 ครัวเรือน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ และผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

 

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า เป็นโครงการตามนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยได้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพราคาประหยัด สร้างอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชน สิ่งสำคัญ คือ สร้างความเท่าเทียมและโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐและสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัยถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมถึงการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ เพื่อให้ทุกคนมีหลักประกันสังคมและมีความมั่นคงในชีวิต เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) ที่ต้องการให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สำหรับโครงการบ้านเคหะสุขประชามุ่งหวังให้ประชาชน “มีบ้าน มีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุข” โดยผู้เช่าบ้านสามารถประกอบอาชีพในครัวเรือนได้ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น และในระยะต่อไปจะมีการส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นพื้นที่ “เศรษฐกิจสุขประชา”สร้างเศรษฐกิจชุมชนคู่ขนาน ที่ผู้อยู่อาศัยสามารถประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้นในชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ เพื่อนำไปต่อยอดการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทำให้เกิดเป็นเศรษฐกิจชุมชน 

 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีโอกาส เข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งคือความเท่าเทียม สิ่งที่ได้ตอบแทนคือรอยยิ้มจากทุกคน  สิ่งที่ได้ทำวันนี้คือการเริ่มต้นที่ดี นำร่องให้เกิดโครงการในลักษณะนี้ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ที่สำคัญทุกคนต้องมีอาชีพมีรายได้ ซึ่งรัฐบาล ก็พร้อมจะสนับสนุน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาลกำลังพยายามสร้างห่วงโซ่อุปสงค์-อุปทานให้มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันให้มากที่สุด ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติและการสร้างงานเพื่อรองรับแรงงาน 

“อย่างไรก็ตาม ทุกคนจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป นายกรัฐมนตรีคนนี้พร้อมจะผลักดันทุกโครงการเพื่อคนไทยมีบ้าน มีรายได้ มีความสุข ก็จะเกิดความสุขที่มาจากข้างในคือใจ ความสุขที่เกิดจากครอบครัวของเรา ก็อยากให้เผื่อแผ่ความรักไปสู่คนอื่นและสังคมด้วย   โดยสุดท้าย ก็ขอให้ทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันและรักสามัคคีกัน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  นายกรัฐมนตรี คนนี้จะพยายามดูแลให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ตามที่เคยสัญญา จะไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” พล.อ.ประยุทธ์ ย้ำ

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า และบูธภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนโครงการ โดยได้ร่วมประกอบอาหาร เมนูผัดต้นกล้าทานตะวัน ซึ่งปลูกเพื่อสร้างรายได้และอาชีพ ภายในชุมชนฯ ณ บูธโครงการสร้างเชฟอาหารไทย  และร่วมถ่ายภาพกับผู้ที่ได้รับสิทธิเช่าบ้าน บริเวณด้านหน้าของโครงการ ต่อจากนั้น เดินตรวจเยี่ยมบริเวณบ้านรูปแบบต่าง ๆ ในโครงการฯ โดยมีประชาชนบริเวณชุมชนร่มเกล้าได้เข้ามาให้การต้อนรับทักทายและถ่ายรูป ซึ่งนายกรัฐมนตรียังถ่ายรูปเซลฟี่กับประชาชนด้วย

 

สำหรับโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า ตั้งอยู่บริเวณถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่โครงการ 20.26 ไร่ จัดสร้างบ้านจำนวน 270 หน่วย ประกอบด้วย บ้านแฝดชั้นเดียว จำนวน 86 หน่วย และบ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 184 หน่วย โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ  อัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,500 - 3,000 บาท/เดือน โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายกรัฐมนตรี ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง และขณะนี้โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้ามีผู้ได้รับสิทธิเช่าครบแล้ว
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด