ข่าว

"ศบศ." เคาะ 4 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ-ลงทุน ภาพยนตร์ คลาวด์เซอร์วิส สตาร์ทอัพ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานประชุม "ศบศ." เคาะ 4 มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน กิจการคลาวด์เซอร์วิส- การลงทุนเทคโนโลยี-สตาร์ทอัพ-ส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย

วันที่ 3 ธ.ค.2564 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. ครั้งที่ 5/2564

 

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ 4 มาตรการ คือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทยทั้งการกำหนดประเภทการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้พำนักระยะยาว  การให้สิทธิประโยชน์ด้านอสังหาริมทรัพย์  การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี และการจัดตั้งศูนย์บริการผู้พำนักระยะยาว ซึ่งรายละเอียดของการดำเนินการทั้งหมด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปสรุปให้เสร็จภายใน 1 เดือน จากนั้นจึงเสนอมาให้ ศบศ. เห็นชอบในการประชุมเดือน ม.ค.65


ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการคลาวด์เซอร์วิส ทั้ง แนวทางการดำเนินการด้านภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศ โดยเฉพาะการให้บริการ Data hosting services แก่ผู้รับบริการในต่างประเทศ  แนวทางการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรม กิจกรรม กิจการคลาวด์เซอร์วิสในอนาคต และแนวทางการสร้างความชัดเจนในประเด็นเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการคลาวด์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้ให้บริการภาคเอกชนต่อการพัฒนาบริการคลาวด์ของภาครัฐ
 


 

ขณะเดียวกันยังเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพตามข้อเสนอสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมมอบหมายให้สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย หารือร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างระบบนิเวศ ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการลงทุน ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสตาร์ทอัพให้แก่ผู้ประกอบการไทย

 

นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ตามข้อเสนอของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันหารือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินมาตรการสร้างแรงจูงใจและอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดให้กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศมาถ่ายทำในประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมระบบนิเวศและปัจจัย สนับสนุนที่จะช่วยขยายผลไปสู่การส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านอื่น ๆ เพื่อผลักดัน Soft power ของไทยต่อไป
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ