ข่าว

เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับ "กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่" ชัยนาท เพิ่มผลผลิตข้าว

เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับ "กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่" ชัยนาท เพิ่มผลผลิตข้าว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เกษตรอัจฉริยะยกระดับ "กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่" ชัยนาท เพิ่มผลผลิตข้าว การทำเกษตรสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต

การทำเกษตรสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต  ที่สำคัญจะต้องสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

 

ดังเช่น กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านบึงม่วง ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท  ถือเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งอีกหนึ่งกลุ่ม ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ มาปรับใช้ในแปลงนาโดยศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ได้เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรอัจฉริยะ เพื่อยกระดับ "เกษตรกรแปลงใหญ่" ให้ก้าวทันเทคโนโลยี  และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

นางสาวดวงพร  วิธูรจิตต์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า ทางศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ได้สนับสนุน ส่งเสริมด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ข้าว และก็มีการนำเอาเทคโนโลยีการจัดการแปลงขั้นสูงหรือเกษตรอัจฉริยะมาปรับในพื้นที่ประกอบด้วยเครื่อง Weather Station ตัว Sensor วัดระดับน้ำ มีการใช้โดรนในการฉีดพ่นสารเคมี

 

 ถ้าในเบื้องต้นเมื่อเกษตรกรเห็นภาพแล้วว่าการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ ช่วยให้พื้นที่มีความสม่ำเสมอ ในการจัดการน้ำแล้ว  เกษตรกรก็จะให้ความสำคัญในการปรับระดับพื้นที่ที่มากขึ้น โดยอาจจะไม่ได้เริ่มใช้ปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ทั้งหมดแต่ว่าทุกคนจะให้ความสนใจเกี่ยวกับการปรับระดับพื้นที่ และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง  ก็มีการเอาไปต่อยอดและการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การลดอัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้หว่านในพื้นที่ต่อไร่ ณ ตรงนี้มีการปรับแล้ว

 

 

 

เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับ "กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่" ชัยนาท เพิ่มผลผลิตข้าว

ด้านนายขวัญชัย แตงทอง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านบึงม่วง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมรูปแบบของการรวมกลุ่ม และยังมีการถ่ายทอดงานวิชาการให้ในแปลงตัวอย่างสู่พี่น้องเกษตรกร จำนวน 87 ราย เพื่อเอาแนวทางตรงนี้ไปขับเคลื่อนในแปลงตัวเอง ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่ต่อไปในอนาคตจำเป็นต่อการทำการเกษตร เพราะจะยึดหลักแบบเก่าหรือเดิมไม่ได้ เพราะนวัตกรรมเหล่านี้เป็นนวัตกรรมตัวใหม่ และสามารถที่จะลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ในอนาคต 

เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับ "กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่" ชัยนาท เพิ่มผลผลิตข้าว

การรวม "กลุ่มแปลงใหญ่"ของบ้านบึงม่วง ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก  มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และได้ทดลองใช้เทคโนโลยีเพื่อนำไปปรับใช้ในแปลงนาของตน ยกระดับการทำการเกษตรให้ก้าวทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่มผลผลิตมีคุณภาพ  ก็ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามไปด้วย
เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับ "กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่" ชัยนาท เพิ่มผลผลิตข้าว

เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับ "กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่" ชัยนาท เพิ่มผลผลิตข้าว

ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในกลุ่มได้ใช้เทคโนโลยีจากเจ้าหน้าที่ที่มาแนะนำเป็นเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการเรื่องปุ๋ย เรื่องแมลง เรื่องลดต้นทุนในการผลิต  ได้เมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ผมก็เอาไปทำแปลงขยาย เพื่อให้แปลงของผมได้ทำครั้งต่อไปซึ่งก็ดีขึ้นผลประกอบการดีขึ้น เราได้ประหยัดต้นทุนเพราะว่า เราได้พันธุ์ที่เราเก็บเอาได้พันธุ์ที่ดีมากจากศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทและเราเอามาเก็บเพื่อขยายพันธุ์เอง เราก็ประหยัดค่าพันธุ์ข้าวไปได้เยอะ นายชาญณรงค์  มัจฉา สมาชิก "กลุ่มแปลงใหญ่" ข้าวบ้านบึงม่วง กล่าว

เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับ "กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่" ชัยนาท เพิ่มผลผลิตข้าว

เกษตรรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเพื่อความแม่นยำสูงในการเพาะปลูกจะเน้นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยทั้งผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดในยุคที่แรงงานภาคการเกษตรลดน้อยลงทำให้เกษตรกรต้องมีการปรับตัว ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

logoline