ข่าว

เตรียมเพิกถอน น.ส.3 รวม 365 ไร่ หลังพบบุกรุก"ป่าสงวนแห่งชาติ"

เตรียมเพิกถอน น.ส.3 รวม 365 ไร่ หลังพบบุกรุก"ป่าสงวนแห่งชาติ"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

DSI ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุก"ป่าสงวนแห่งชาติ" ป่ายางหัก-เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี เตรียมเพิกถอนสิทธิถือครอง น.ส.3 รวม 10 แปลง เนื้อที่กว่า 365 ไร่

เตรียมเพิกถอน น.ส.3 รวม 365 ไร่ หลังพบบุกรุก"ป่าสงวนแห่งชาติ"

สืบเนื่องจาก "กรมสอบสวนคดีพิเศษ" ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้ตรวจสอบว่ามีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.3) ในเขตพื้นที่"ป่าสงวนแห่งชาติ" ป่ายางหัก-เขาปุ้ม โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 10 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 365 ไร่

 

ล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ นายมเหสักข์ พันธ์สง่า ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค, นายพิเชษฐ์ ทองศรีนุ่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ, นายเทวา จุฬารี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 7 และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง ร่วมกับ นายเชิดชาย ช่วงแสน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี, นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี, นายอรุณเดช ขุนทอง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม), พันเอก สนอง ธัญญานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจการมวลชนฯ ของ กอ.รมน.เพชรบุรี, นายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอบ้านลาด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านท้องที่
 

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค กล่าวว่า จากการที่"กรมสอบสวนคดีพิเศษ"ได้รับหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินบริเวณตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ว่ามีการออกเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย หรือที่ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่"ป่าสงวนแห่งชาติ" ป่ายางหัก - เขาปุ้ม หรือไม่  กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ได้ทำการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและพิสูจน์ทราบ โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ ได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับแบบความละเอียดถูกต้องทางตำแหน่งสูง บินสำรวจและจัดทำแผนที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิในเขตป่าสงวนฯ เนื้อที่ประมาณ 365 ไร่ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขต"ป่าสงวนแห่งชาติ" ป่ายางหัก - เขาปุ้ม และตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลัง ไม่พบร่องรอยการทำประโยชน์ 

เตรียมเพิกถอน น.ส.3 รวม 365 ไร่ หลังพบบุกรุก"ป่าสงวนแห่งชาติ"

 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงแจ้งจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของจังหวัดเพชรบุรี และข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวของกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ที่ได้ตรวจสอบพื้นที่เขต"ป่าสงวนแห่งชาติ" ป่ายางหัก - เขาปุ้ม บริเวณป่าบ้านโป่งสลอด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โดย"กรมสอบสวนคดีพิเศษ"จะทำการสืบสวน และเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมีชื่อครอบครองที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว ให้แสดงหลักฐานการถือครอง ซึ่งหากการสืบสวนทำให้ทราบข้อเท็จจริงแน่ชัดว่า การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ในที่ดินทั้ง 10 แปลง เป็นการออกโดยอาศัยแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ของที่ดินแปลงอื่น 

เตรียมเพิกถอน น.ส.3 รวม 365 ไร่ หลังพบบุกรุก"ป่าสงวนแห่งชาติ"

 

คณะพนักงานสืบสวนจะเสนอความเห็นต่อ"อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ" เพื่อส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปกรมที่ดินเพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศพระราชบัญญัติการสอบสวนพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะได้ทำการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาว่ามีเหตุและมีเงื่อนไขที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับเป็น"คดีพิเศษ"หรือไม่ ต่อไป
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด