ข่าว

ดีเดย์ 1 ม.ค.65 ยกเลิกเช็ก "ประวัติอาชญากร" แบบ Walk In ตรวจทางออนไลน์เท่านั้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โฆษกฯ สพฐ.ตร. เผย กองทะเบียน "ประวัติอาชญากร" ยกเลิกการเช็กประวัติแบบ Walk In ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป ให้ตรวจสอบทางออนไลน์เท่านั้น

1 ธ.ค.2564 ที่กองสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สพฐ.ตร.)  พล.ต.ต.วาธี อัศวุตมางกุร ผู้บังคับการ สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(ผบก.สฝจ.),โฆษก สพฐ.ตร. เปิดเผยว่า กองทะเบียนประวัติอาชญากร (ทว.) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะให้การสนับสนุนข้อมูล เก็บบันทึกเรื่องราว รายละเอียดต่าง ๆ ของผู้กระทำความผิด รวมทั้งตรวจสอบบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง ในคดีอาญา เพื่อการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

ดีเดย์ 1 ม.ค.65 ยกเลิกเช็ก \"ประวัติอาชญากร\" แบบ Walk In ตรวจทางออนไลน์เท่านั้น

 

นอกจากนี้หนึ่งในการให้บริการประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการสมัครเข้าทำงาน รวมไปถึงผู้ที่จะขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ต่ออายุใบขับขี่ และรถรับจ้างสาธารณะ จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติบุคคลเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ และบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

 

สืบเนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทางกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องจัดลงทะเบียนจองคิวผ่านระบบออนไลน์ “เว็บไซต์  https://criminal.police.go.th/ “ และให้บริการเพียงวันละ 500 คน เท่านั้น พร้อมคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ต่าง ๆด้วยแอลกอฮอล์ ฯลฯ

 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ “ศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคล” พร้อมให้บริการประชาชนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-15.30 น. ณ อาคาร 7 กองทะเบียนประวัติอาชญากร โดยจะเริ่มเปิดประตูเล็กเพื่อจับบัตรคิว ในเวลา 07.30 น. และพร้อมให้บริการในทุกช่องบริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่อจัดกลุ่มให้เหมาะสม ไม่แออัดมากเกินไป  

 

ซึ่งขั้นตอนนั้นไม่ยุ่งยาก หากมาด้วยตนเองให้นำบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท หากฝากคนอื่นทำให้ ต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ตรวจสอบประวัติพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ หนังสือการมอบอำนาจ ระบุให้บุคคลใดทำอะไร พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท

โดยปกติกองทะเบียนประวัติอาชญากร จะจัดส่งผลการตรวจสอบประวัติบุคคลทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ แต่กรณีการตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ-ชื่อสกุลและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ด้วยตนเองที่ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคลกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถรับผลได้ทันที หรือหากอยู่ต่างจังหวัดสามารถยื่นตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 – 10 หรือ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทุกจังหวัด แต่หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02 205 1315 ในวันและเวลาราชการ

 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จะยกเลิกการการตรวจสอบประวัติฯ  แบบ Walk In เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยสามารถตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ – ชื่อสกุลแบบออนไลน์ ทำได้ง่าย เพียงคลิ๊กไปที่ www.crd-check.com   อ่านเงื่อนไขทั้งหมดก่อนกดยอมรับ จากนั้น กดยอมรับ และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบทุกช่อง เลือกวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบประวัติ ระบุจำนวนชุดเอกสารที่ต้องใช้ (ค่าธรรมเนียมชุดละ 100 บาท) อัปโหลดรูปภาพหน้าบัตรประจำตัวประชาชน แล้วเลือกสถานที่ที่ต้องการรับผลประวัติ หรือมอบอำนาจให้คนอื่นมารับแทนได้เช่นกัน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะว่าอยู่ในขั้นตอนใดได้ตลอดเวลา เพียง 7 วันทำการ คุณก็สามารถรับเอกสารได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง หรือมารอคิวแต่อย่างใด

 

ดีเดย์ 1 ม.ค.65 ยกเลิกเช็ก \"ประวัติอาชญากร\" แบบ Walk In ตรวจทางออนไลน์เท่านั้น

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ