ข่าว

อัยการร่วมสอบคดี "เสาไฟกินรี" อบต.ราชาเทวะ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วัชรินทร์ อัยการร่วมสอบคดี "เสาไฟกินรี" เผยชุดสอบสวนดีเอสไอ ส่งสำนวน 27 เเฟ้ม ให้ปปช. ระบุพบความเชื่อมโยง ขบวนการ ตั้งเเต่ผู้กำหนดงบประมาณ-ผู้บริหารท้องถิ่นจัดซื้อจัดจ้าง คนร่วมฮั้วประมูล ทำให้รัฐเสียหายเตรียมขยายผลต่อ


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 64  นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 2 ที่ปรึกษาคดีพิเศษที่ 54/2564 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้งของ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ราชาเทวะ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการซึ่ง มีมูลน่าเชื่อว่าอาจเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ เปิดเผยว่า
ตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับคดีกรณีร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี พร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (คดีพิเศษ ที่ 54/2564) ซึ่งสอบสวนเกี่ยวกับ บริษัท บางกอก ฯ (ผู้ชนะการประมูล) และ บริษัทมหาสารคาม จำกัด และ บริษัทสุราษฎร์ธานี จำกัด คดีดังกล่าวอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ ผอ.กองคดีความผิดเกี่ยวกับกันเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และแต่งตั้งตน เป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยการสอบสวน ได้รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการ กระทำความผิดอาญาที่บริษัทมีพฤติการในการตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อประสงค์ที่จะให้ประโยชน์ แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิในการทำสัญญาของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการ เอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ   อันอาจเป็นความผิดตามมาตรา 4 มาตรา  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  

 

อัยการร่วมสอบคดี \"เสาไฟกินรี\" อบต.ราชาเทวะ

ซึ่งขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 27 แฟ้มไปยัง คณะกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งองค์คณะไต่สวนกล่าวหาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ กระทำการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว จึงเข้าข่าย เป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกันและความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้อง
ดำเนินการในคราวเดียวกันด้วย 
ตามมาตรา 30 วรรค 2 แห่งพระราขบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
        
โดย การสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับ ปปช. ที่จะสามารถเชื่อมโยง ถึงขบวนการ ตั้งแต่ผู้กำหนดงบประมาณ ผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นคนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง และ ผู้ที่ร่วมฮั้วประมูล ทำให้รัฐเสียหายจากโครงการดังกล่าวซึ่งอาจจะมีการขยายผลในทุกองค์การที่เกี่ยวข้องกับตัวประเทศอีกด้วย 

 

อัยการร่วมสอบคดี \"เสาไฟกินรี\" อบต.ราชาเทวะ

อัยการร่วมสอบคดี \"เสาไฟกินรี\" อบต.ราชาเทวะ

สำหรับ นายวัชรินทร์ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 2 เป็นอัยการมือสอบสวน ฝีมือดี หลายหน่วยงานภาครัฐได้เคยขอตัวไปเป็นที่ปรึกษากฎหมาย เเละร่วมสอบสวนหลายคดี เคยได้รางวัลอัยการดีเด่น จบหลักสูตรเอฟบีไอ จากสหรัฐ รุ่นเดียวกับ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อดีตอธิบดีดีเอสไอ  

 

 

อัยการร่วมสอบคดี \"เสาไฟกินรี\" อบต.ราชาเทวะ

อัยการร่วมสอบคดี \"เสาไฟกินรี\" อบต.ราชาเทวะ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ