ข่าว

ปรับลดแล้ว ราคาค่าตรวจเชื้อ "โควิด-19" RT-PCR เหลือ 1,100 บาท ชุดตรวจราคาเดิม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับลดราคาค่าตรวจเชื้อ "โควิด-19" ด้วยวิธี Real Time RT-PCR เหลือ 1,100 บาท ส่วนชุดตรวจ ยังราคาเดิม

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้มีการปรับปรุงอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time RT-PCR โดยปรับลดราคาจากเดิม 1,300 บาท ลดลงเหลือ 1,100 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา 

 

ปรับลดแล้ว ราคาค่าตรวจเชื้อ \"โควิด-19\" RT-PCR เหลือ 1,100 บาท ชุดตรวจราคาเดิม

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าว เป็นราคาเฉพาะค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กองการแพทย์จีโนมิกส์ และสนับสนุนนวัตกรรม และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า การตรวจโรคโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี Real Time RT-PCR เป็นวิธีมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ และใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความไว ความจำเพาะสูง ทราบผลภายใน 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ 

 

ปรับลดแล้ว ราคาค่าตรวจเชื้อ \"โควิด-19\" RT-PCR เหลือ 1,100 บาท ชุดตรวจราคาเดิม
 

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับประเด็นที่มีการพบโควิด-19 กลายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ที่องค์การอนามัยโลกให้ชื่อว่า "โอไมครอน" (Omicron) จากระบบการเฝ้าระวัง สายพันธุ์ทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเครือข่ายที่เราถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัว และรายงานในระบบ GISAID ขณะนี้ ยังไม่พบสายพันธุ์ดังกล่าวในประเทศไทย แต่เรายังคงติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

ปรับลดแล้ว ราคาค่าตรวจเชื้อ \"โควิด-19\" RT-PCR เหลือ 1,100 บาท ชุดตรวจราคาเดิม

ข่าวที่น่าสนใจ