ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ส่งเสริม "แปลงใหญ่ข้าว" สร้างรายได้สู่ชุมชน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ส่งเสริม "แปลงใหญ่ข้าว" สร้างรายได้สู่ชุมชน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ส่งเสริม "แปลงใหญ่ข้าว" สหกรณ์สมัชชาปราสาท จำกัด ลดต้นทุนการผลิตข้าว ต่อยอดสู่การแปรรูปสร้างรายได้สู่ชุมชน

แปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์สมัชชาปราสาท จำกัด สมาชิกประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก เดิมประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และใช้ต้นทุนในการผลิตข้าวสูง เนื่องจากต้องไปจ้างโรงสีเอกชนและโรงสีชุมชนแปรรูปข้าว เมื่อมีต้นทุนในการผลิตสูงข้าวสารที่วางจำหน่ายก็ราคาสูงขึ้นไปด้วย ส่งผลให้ขาดศักยภาพในการแข่งขัน และขาดรายได้ในชุมชน

 

ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว ได้เข้ามาส่งเสริมให้รวมกลุ่มเป็น "แปลงใหญ่" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มศักยภาพการได้อย่างมั่นคง

 

นายนคร สมุทรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ได้เข้ามาส่งเสริม "แปลงใหญ่ข้าว" สหกรณ์สมัชชาปราสาท จำกัด ภายใต้การดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์เล็งเห็นความเข้มแข็งของกลุ่ม ที่จากเดิมเกษตรกรมีการทำการปลูกข้าวอยู่แล้วเพื่อนำไปแปรเป็นข้าวสาร แต่กลุ่มต้องไปจ้าง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ส่งเสริม "แปลงใหญ่ข้าว" สร้างรายได้สู่ชุมชน

โรงสีภายนอกเพื่อแปรเป็นข้าวสารส่งผลให้เพิ่มต้นทุนในการผลิตข้าวและรายได้กลับสู่ชุมชนไม่เพียงพอ จึงมีการต่อยอดส่งเสริมกลุ่มเข้าร่วมโครงการยกระดับ "แปลงใหญ่" ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจำนวน 9 รายการ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก เครื่องวัดความชื้นข้าวสาร เครื่องอบข้าว เครื่องสีข้าว เครื่องคัดแยกข้าวสาร เครื่องชั่งรถบรรทุกขนาด 50 ตัน เครื่องซีนสูญญากาศแบบฝาสวิง เครื่องซีนแบบสายพานแนวตั้ง รถโฟล์คลิฟท์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ส่งเสริม "แปลงใหญ่ข้าว" สร้างรายได้สู่ชุมชน

นางจรรยา แซ่ฮัว ประธานแปลงใหญ่ข้าว สหกรณ์สมัชชาปราสาท จำกัด กล่าวว่า แปลงใหญ่ข้าว สหกรณ์สมัชชาปราสาท จำกัด เดิมรวมกลุ่มกันในรูปแบบ "แปลงใหญ่"ต่อมาได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นงบสนับสนุนจากรัฐบาลเนื่องจากสถานการณ์ covid-19 ส่งผลให้สมาชิกของกลุ่มได้ที่ความเดือดร้อน

โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์เป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรหาช่องทางการตลาด และส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้ สนับสนุนให้งบประมาณของรัฐบาลมาจำนวน 3 ล้านบาท ก็คิดว่าประโยชน์ที่กลุ่มได้รับจากที่งบสนับสนุนจากรัฐบาลจะทำให้สมาชิกของได้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำได้ประโยชน์การต่อยอดแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายตามท้องตลาด 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ส่งเสริม "แปลงใหญ่ข้าว" สร้างรายได้สู่ชุมชน

                     นายภัทรกฤต สวนงาม ผู้จัดการแปลงใหญ่ข้าว

 

ด้านนายภัทรกฤต สวนงาม ผู้จัดการแปลงใหญ่ข้าว สหกรณ์สมัชชาปราสาท จำกัด กล่าวว่า เดิมกลุ่มมีการดำเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์ ต่อมาได้รับโอกาสจากทางกรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ให้สมัครเข้าเป็น "แปลงใหญ่ข้าว"ก็เริ่มเข้าเป็นแปลงใหญ่ข้าวเมื่อปีพ.ศ. 2560 เป็นต้นมา

 

ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ก็ได้สนับสนุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้กลุ่มให้บริการสมาชิก มีสมาชิก 58 ราย พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,000  กว่าไร่ ก็ต้องขอขอบคุณทางทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ที่ให้โอกาสกลุ่มในครั้งนี้เพื่อจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นชาวนาที่แบกรับภาระเรื่องของปัญหาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเรื่องของดอกเบี้ยแพง ราคาข้าวตกต่ำ หรือภัยธรรมชาติ

 

เมื่อได้รับการสนับสนุนตรงนี้ กลุ่มก็จะดำเนินงานโดยใช้ "แปลงใหญ่"เป็นจุดผลิตข้าวให้สหกรณ์ด้วย แล้วก็รับจ้างผลิตจากภายนอก แล้วก็รับจ้างสีจากชุมชน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สมาชิกเราจะมีรายได้และพี่น้องเกษตรกรในชุมชนก็สามารถมาใช้บริการที่กลุ่มได้สะดวก 

 

เห็นได้ชัดว่า เมื่อเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นระบบ รวมกันคิด ร่วมกันทำ ก็สามารถพัฒนากลุ่มได้อย่างเข้มแข็ง สามารถต่อยอดสร้างรายได้สู่กลุ่ม โดยการรับจ้างสีข้าว รับจ้างยิงคัดแยกสีเมล็ดข้าวสาร ตลอดจนแพ็คแปรรูปข้าวจำหน่ายไปยังเครือข่ายสหกรณ์และร้านค้าต่าง ๆ ส่งผลให้สมาชิกมีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด