ข่าว

"จักรยานเพื่อน้อง" สร้างฝัน เติม "รอยยิ้ม" ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนชายแดน

"จักรยานเพื่อน้อง" สร้างฝัน เติม "รอยยิ้ม" ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนชายแดน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำคัญคือขวัญ กำลังใจและโอกาสที่น้อง ๆ พื้นที่ห่างไกลจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวานนี้ (30 พ.ย.64) พันเอกภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 รับมอบจักรยานจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาซ่อมแซมปรับปรุงตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ส่งต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อขยายโอกาสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทางการศึกษา นำไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่สู่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนในอนาคต

 

โดยปัจจุบันโรงเรียนทุ่งหงาวเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อรองรับและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง มีเด็กนักเรียนประมาณ 630 คน 

"จักรยานเพื่อน้อง" สร้างฝัน เติม "รอยยิ้ม" ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนชายแดน

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 เล็งเห็นถึงความสำคัญ และโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาน ความยากลำบากของเด็กนักเรียนในการเดินทาง เนื่องจากเป็นชนบท บ้านห่างไกลกับโรงเรียน ต้องใช้วิธิเดินเท้าไป-กลับ วันละหลายกิโลเมตร บางวันฝนตก แดดออก ถือเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และพัฒนา ส่งผลต่อขวัญ กำลังใจ สมาธิ และเรี่ยวแรง ของนักเรียน 

 


ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาอย่างมีความสุข และเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ได้ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่เด็กนักเรียนบ้านทุ่งหงาว ด้วยรถจักรยานกว่า 30 คัน ให้เด็ก ๆ ได้มีจักรยานขี่ แทนการเดินเท้าย่นระยะเวลาการเดินทาง 

"จักรยานเพื่อน้อง" สร้างฝัน เติม "รอยยิ้ม" ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนชายแดน
 

พันเอก ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กล่าวว่า เพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ ร่วมสนับสนุนรถจักรยานจำนวนหลายคัน ซึ่งคันไหนที่ต้องซ่อมแซม ก็นำมาให้พี่ ๆ ทหารที่มีความรู้ซ่อมบำรุง ให้เกิดการใช้งานได้ก่อน และส่งต่อให้น้อง ๆ

 

นอกจากจะใช้ในการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนแล้ว ยังใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย แต่สิ่งสำคัญคือขวัญ กำลังใจและโอกาสที่น้อง ๆ พื้นที่ห่างไกลจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมา
  "จักรยานเพื่อน้อง" สร้างฝัน เติม "รอยยิ้ม" ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนชายแดน

ภาพ/ข่าว จ.ส.อ.กฤษดา เอกวานิช ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ระนอง

logoline