ข่าว

เตรียมตัวเลยปีนี้มีจัดงาน "ปีใหม่" ระหว่าง 31 ธ.ค.64-1 ม.ค.65 แน่นอน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กทม.เตรียมจัดงาน "ปีใหม่" และ "สวดมนต์ข้ามปี" ระหว่าง 31 ธ.ค.64-1 ม.ค. 65 ภายใต้รูปแบบ New normal และมาตรการป้องกันโควิด-19

นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการจัดงานวิถีใหม่ (New normal) 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสานต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมวิถีไทยที่ดีงาม รวมถึงส่งเสริมค่านิยมในการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการลด ละ เลิกอบายมุข โดยจัดงานฯ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งที่ประชุมกำหนดจัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีประจำปี 2565 ในวันที่ 23 ธ.ค. 64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด