ข่าว

ข่าวดีเปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" 3 ช่องทางสะดวกแบบไหนเลือกได้เลย

ข่าวดีเปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" 3 ช่องทางสะดวกแบบไหนเลือกได้เลย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กทม.เปิด "เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน" ทั้งคนไทยและต่างชาติ 3 ช่องทางสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามความเหมาะสม เปิดจุดฉีดวัคซีนทั่วกรุงเทพฯ 11 จุดรับได้ 2,000 /วัน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศแบบปลอดภัย (Smart Entry) โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ SHA+ และ COVID Free Setting ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กำหนด เพื่อให้ทุกคนทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการเปิดรับการท่องเที่ยวและฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างปลอดภัย กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้มารับการ ฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

 

โดยได้เริ่มเปิดให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ ตั้งแต่ 9 พ.ย. 64 เป็นต้นมา ประกอบด้วย เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก และเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

 

ทั้งนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ดังกล่าว สามารถรองรับผู้รับบริการได้ประมาณวันละ 2,000 คน/วัน นอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่งด้วย

สำหรับช่องทางการรับวัคซีนมี 3 ช่องทาง ได้แก่

ช่องทางที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถนัดหมายขอรับวัคซีนได้ทางแอปพลิเคชัน “QueQ”

โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้
1. สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “QueQ”

 

ข่าวดีเปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" 3 ช่องทางสะดวกแบบไหนเลือกได้เลย
2. เข้าแอปพลิเคชัน “QueQ” เลือก “บริการสาธารณะ” 
3. เลือกสถานที่เข้ารับบริการ “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด19 อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง” หรือเลือกรับวัคซีนที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ที่อยู่ใกล้บ้าน ได้แก่ 

 1. โรงพยาบาลกลาง 
 2. โรงพยาบาลตากสิน 
 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
 5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
 6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
 7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
 8. โรงพยาบาลสิรินธร 
 9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
 10. โรงพยาบาลคลองสามวา 
 11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

4. กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง กดต่อไป และ 5. เลือกวันที่รับบริการ และเวลาที่ต้องการ กดยืนยัน

 

ข่าวดีเปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" 3 ช่องทางสะดวกแบบไหนเลือกได้เลย

ช่องทางที่ 2 เป็นการลงทะเบียนนัดหมายขอรับวัคซีนแบบองค์กรหรือกลุ่ม (Group vaccination) ที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง) โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน GOOGLE FORM เช่น กลุ่มพนักงานจากร้านหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลุ่มคนงานจากแคมป์ก่อสร้าง เป็นต้น

 

ช่องทางที่ 3 การลงทะเบียนรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง) สำหรับประชาชนทั่วไปทุกสัญชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนแต่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนขอรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน 

ทั้งนี้ ในวันรับวัคซีนให้นำเอกสารมาแสดงตน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง (PASSPORT) 2. หลักฐานการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ” บนมือถือ

3. หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 กรณีลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ

ข่าวดีเปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" 3 ช่องทางสะดวกแบบไหนเลือกได้เลย

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด