ข่าว

ผลักดัน "เมืองพัทยา" เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ของ UNESCO

ผลักดัน "เมืองพัทยา" เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ของ UNESCO
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ขับเคลื่อนเมืองให้ก้าวไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ เป็นกรอบในการพัฒนา และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาเมือง การสร้างอาชีพ อันจะก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่  

ที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จ.ชลบุรี วันนี้ (30 พ.ย.64) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่ เมืองพัทยา ภายใต้กิจกรรมการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมือง ที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ UNESCO ด้านภาพยนตร์

 

โดยนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การพัฒนาเมืองพัทยาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการนำการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะขับเคลื่อนเมืองให้ก้าวไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ รวมถึงการจัดทำแผนขับเคลื่อนพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ ปี 2566-2570 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาเมือง การสร้างอาชีพ อันจะก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่  

ผลักดัน "เมืองพัทยา" เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ของ UNESCO

 

ซึ่งเมืองพัทยามีองค์ประกอบของเมืองที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ยูเนสโก เนื่องจากมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ทำเลที่ตั้ง ความหลากหลายของเมือง ทั้งมิติทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว

 

ประกอบกับเมืองพัทยาเป็นจุดหมายที่มีชื่อเสียงระดับโลกสามารถรองรับผู้คนและกองถ่ายทั้งที่มาจากต่างประเทศและกองถ่ายของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

ผลักดัน "เมืองพัทยา" เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ของ UNESCO

นายกเมืองพัทยา กล่าวด้วยว่า เมืองพัทยาได้มีการพัฒนาทั้งทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในหลายมิติเพื่อให้สอดรับนโยบายประเทศในการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเมืองพัทยาได้กำหนดนโยบาย ที่จะขับเคลื่อนเมืองให้ก้าวไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์

 

อีกทั้งเมืองพัทยามีปัจจัยเอื้ออำนวยหลายประการที่เชื่อมโยงให้กลายเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ได้ 
หากทุกคนเข้าใจหลักว่า ต้องทำอย่างไรที่จะเข้าหลักเกณฑ์ที่เมืองพัทยาจะกลายเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ของ UNESCO บนพื้นฐานที่เมืองพัทยามีความพร้อมอยู่แล้ว

ผลักดัน "เมืองพัทยา" เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ของ UNESCO ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขเอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

logoline