ข่าว

เปิดนิทรรศการ " เทิดไท้องค์อัครศิลปิน "

เปิดนิทรรศการ " เทิดไท้องค์อัครศิลปิน "
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

" รมต. เอนก " เปิดนิทรรศการ " เทิดไท้องค์อัครศิลปิน " เทิดพระเกียรติ" พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล" ศิลปินหลายสาขา นำผลงานร่วมแสดงมากมาย ประชาชน สนใจเข้าชมงานได้ ตั้งแต่ 29 พย นี้

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่แปซิฟิค คลับ ชั้น 28 อาคาร ทูแปซิฟิคเพลส  นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ " เทิดไท้องค์อัครศิลปีน"

 

เปิดนิทรรศการ " เทิดไท้องค์อัครศิลปิน "

 

นายเอนก  กล่าวตอนหนึ่งในการเปีดงานว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่รับเชิญให้มาเป็นประธานในพืธี เปิดนิทรรศการที่มิใชนิทรรศการศิลปะธรรมดา หากแต่ เป็นนิทรรศการที่แสดงออกถึงความรัก ความเคารพ ที่มีต่อ องค์พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่ง ของคนไทย พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถมากมาย หลายด้าน ทรงงานหนักเพื่อความสุข ความอยู่ดีกินดีของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ ตลอดเวลา 89 พรรษา พระองค์ไม่ได้ว่างเว้นต่อการทรงคิด ทรงสร้าง สิ่งต่างๆมากมาย จนเป็นที่ยอมรับในแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน เช่น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแนวพระราชดำริที่สำคัญ และใช้ได้จริง จนมีนานาชาติได้นำไปใช้อย่างได้ผล ตลอดในช่วงพรรษาของพระองค์ท่าน ท่านทรงพระราชดำริโครงการต่างๆไว้ถึง 4,741 โครงการ

เปิดนิทรรศการ " เทิดไท้องค์อัครศิลปิน "

 

ในทางศิลปะ พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถ เป็นที่ยอมรับ ทรงงานด้านจิตรกรรมไว้ไม่น้อยกว่า 60 องค์ จนถึงปี พ.ศ. 25 10 พระองค์ จึงทรงหยุดทรงงานด้านจิตรกรรม ด้วยพระราชกรณียกิจ ด้านอื่นๆมากมาย

 

แต่กระนั้นก็ยังคงสนับสนุน เหล่าศิลปีนให้ทำงานศิลปะ เช่น ทรงให้เหล่าศิลปีนร่วมกันเขียนภาพประกอบ พระราชนิพนธ์ พระมหาชนก จนเป็นที่กล่าวขานมาจนทุกวันนี้

 

ด้านนายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ตอนหนึ่งว่า ในฐานะหัวหน้ากลุ่มศิลปินร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิต ในทุกปีเหล่าศิลปีนจะร่วมกันจัดงานแสดงศิลปะที่แปซิฟิคซิตี้ คลับ

 

เปิดนิทรรศการ " เทิดไท้องค์อัครศิลปิน "

 

เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความเคารพ ที่มีในจิตใจของเหล่าศิลปีน ที่ยังไม่เสื่อมคลาย พระองค์ท่านคือองค์อัครศิลปิน ที่ยิ่งใหญ่ในจิตใจของพวกเรา พระองค์ได้ทรงรังสรรค์ผลงานศิลปะ ในแขนงจิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี และพระราชนิพนธ์ต่างๆมากมายได้รับการยกย่อง จากทุกองค์กรสำคัญในด้านศิลปะ จนได้รับพระสมัญญานามว่าเป็นองค์เอกอัครศิลปิน ที่มีพระองค์เดียวในประเทศไทย แม้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พวกเรายังระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอ 

ในปี 256 4 นี้ เหล่าศิลปีน ได้รังสรรค์นำผลงานมาแสดงเป็น จำนวนมาก ศิลปินที่ร่วมนำผลงานมาแสดงในครั้งนี้ อาทิ รศ. ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต ,ผศ.ศุภวัฒน์ อภิวัฒนภิโกวิท, นายนกดล โชตะสิร, นายศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี , ผศ.ไพโรจน์ วังบอน อาจารย์ประจำภาควิชา
จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,นายศักชัย อุทธิโท, นายจิตต์สิงห์ สมบุญ และท่านอื่นๆอีกมากมาย

 

เปิดนิทรรศการ " เทิดไท้องค์อัครศิลปิน "

 

และในปีนี้ มีศิลปินต่างชาติชาวเบลเยี่ยม Mr. จอร์จ คอลิน ร่วมแสดงผลงานด้วย สำหรับนิทรรศการ " เทิดไท้องค์อัครศิลปิน " ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.2564 เป็นต้นไป ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมงานดังกล่าวได้ที่ แปซิฟิคคลับ ชั้น 28 อาคาร ทูแปซิฟิค เพลส ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ และหากผู้ใดสนใจผลงานที่แสดงสามารถติดต่อได้ในงานดังกล่าว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด