ข่าว

“บิ๊กป้อม” ขึ้นเหนือช่วย "ชาวน่าน" แก้ภัยแล้ง ควบคู่พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“บิ๊กป้อม” ขึ้นเหนือช่วย "ชาวน่าน" ติดตามแก้ภัยแล้ง ควบคู่พัฒนาเศรษฐกิจ เร่งรัดโครงการอ่าง "น้ำรี,ห้วยจ๊วก" แหล่งน้ำเพาะปลูก/อุปโภคบริโภค และเร่งสร้างสะพาน/เส้นทาง "ผาเวียง-ปากนาย" เชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล

วันนี้ (29 พ.ย.) เวลา 14.00 น. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกรองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และในฐานะผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติและคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ จ.น่าน เพื่อติดตาม ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.น่านและพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อเดินทางถึงศาลากลาง จ.น่าน ได้รับฟังการบรรยายสรุป ภาพรวมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ และการพัฒนาเศรษฐกิจ จากโครงการก่อสร้างสะพาน และถนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค จากนาย วิบูรณ์ แววบัณฑิต รักษาการแทน ผวจ.น่าน และรับทราบความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำและโครงการ 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง  

 

“บิ๊กป้อม” ขึ้นเหนือช่วย "ชาวน่าน" แก้ภัยแล้ง ควบคู่พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำน่าน ปี 64-65 จาก สทนช.และ กรมชลประทาน โดยลุ่มน้ำน่าน มีพื้นที่ประมาณ 34,837 ตร.กม. ครอบคลุม 7 จังหวัดใกล้เคียง มีปริมาณน้ำ (ณ 25 พ.ย.64) 5,676 ล้าน ลบ.ม.( 53% ) ทั้งนี้ จ.น่าน มักจะได้รับผลกระทบจากภาวะการขาดแคลนน้ำ และภัยแล้ง เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนาน โดยเฉพาะเกษตรกรนอกเขตชลประทาน ที่ทำการเพาะปลูก และปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และรัฐบาลกำลังเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน จาก 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี64/65 อยู่ในขณะนี้ และที่ผ่านมาปี 61-64 จ.น่านได้รับการสนับสนุน 2,565 โครงการ ประชาชนได้รับประโยชน์ 24,685 ครัวเรือน และได้รับงบกลางปี 64เพิ่มเติมอีก 27 โครงการ  

 

“บิ๊กป้อม” ขึ้นเหนือช่วย "ชาวน่าน" แก้ภัยแล้ง ควบคู่พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

สำหรับแผนงานบูรณาการฯปี 65 ได้รับการสนับสนุนอีก 1,285โครงการ รวมถึงโครงการสำคัญปี 66-67 อีก 8 โครงการ ซึ่งจะครอบคลุมการซ่อมแซม การก่อสร้าง ระบบส่งน้ำ,ฝาย,บ่อบาดาล,อ่างเก็บน้ำ รวมทั้งการขุดลอก เพื่อการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ นอกจากนั้น ยังได้รับทราบแนวทางการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง จ.น่าน-พะเยา และข้อเสนอการพัฒนาก่อสร้างสะพาน และถนนเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค จากกรมทางหลวง ซึ่งมี 2 เส้นทางคือ ทางหลวงหมายเลข 1091 สายจุน-น่าน ระยะทาง 134.8 ก.ม.และหมายเลข 1026 สายเวียงสา-ปากนาย ระยะทางรวม 75.9 ก.ม.

 

หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบายที่สำคัญ แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยกำชับให้จังหวัด, กรมชลประทาน เร่งรัดโครงการอ่างเก็บน้ำ "น้ำรี และห้วยจ๊วก" ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและให้ สทนช.นำโครงการแก้ไขน้ำแล้งบรรจุในแผนแม่บทลุ่มน้ำรวมถึงให้กรมทางหลวง เร่งรัดโครงการก่อสร้าง เส้นทางเชื่อม จ.น่าน-พะเยา กับสะพาน และเส้นทาง ผาเวียง-ปากนาย  จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ สระน้ำบ้านศรีเกิด อ.เมือง จ.น่าน โดยรับฟังผลการดำเนินงานของโครงการจาก นอภ.เมืองน่าน ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา ตามแผนงาน ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเพาะปลูก พร้อมทั้งได้ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 5,000 ตัว เพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำส่งเสริมการประมงน้ำจืดพื้นบ้าน และพบปะพี่น้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับ ก่อนเดินทางกลับ กทม.โดยสวัสดิภาพ
 

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด