ข่าว

นักดื่มเฮ 1 ธ.ค.นี้ กทม. "คลายล็อก" ขาย-นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กทม.ออกประกาศ ฉ.47 ."คลายล็อก" อนุญาตให้ขาย-นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่มวันแรก 1 ธ.ค. 2564 ขายเวลาจากเดิมนั่งดื่มได้แค่ 3 ทุ่ม

กรุงเทพมหานคร ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 47 เพื่อให้การดำเนินการมาตรการควบคุมและป้งกันโรคในพื้นที่แบบบูรณาการเป็นไปอย่างตต่อเนื่อง และเป็นการผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างใด้ภายใตเงื่อนไขเวลา การจัดระเบียบ  และมาตรการการป้องกันที่ทางราชการกำหนด เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจึงมีมติ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 มีมติผ่อนคลายมาตรการ ดังนี้

1. ร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

2. สถานที่ตามประกาศก่อนหน้านี้ ยังคงปิดตามเดิม จนถึง 31 ธันวาคม 2564 

  • ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต หรือตู้เกม สามารถเปิดดำเนินการได้ แต่มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด เช่น มาตรการ DMHTTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ 
  • ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้เช่นเดียวกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)

 

 

3.สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันที่ได้รับการผ่อนปรนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย สามารถผ่อนปรนได้แต่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ที่จะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้

นักดื่มเฮ 1 ธ.ค.นี้ กทม. "คลายล็อก" ขาย-นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม นักดื่มเฮ 1 ธ.ค.นี้ กทม. "คลายล็อก" ขาย-นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด