ข่าว

ตำรวจภาค5 เอาจริง "จับร้านเหล้า" 27แห่ง ฝ่าฝืน พรบ.ควบคุมโรค-พรก.ฉุกเฉิน

ตำรวจภูธรภาค5 บุก "จับร้านเหล้า" ฝ่าฝืนจำหน่ายสุรา ละเมิด พรบ.ควบคุมโรค และ พรก.ฉุกเฉิน รวม 3 วัน จับไปแล้ว 27 แห่ง

พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ภ.5 ประกอบด้วย บก.สส.ภ.5 , ภ.จว.เชียงใหม่ , ภ.จว.ลำปาง , ภ.จว.เชียงราย และ ภ.จว.ลำพูน ร่วมกันออกตรวจตรา สถานบริการและ สถานประกอบการ "จับร้านเหล้า" ร้านอาหารต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ย.2564 ผลการปฏิบัติ มีการจับกุมทั้งหมด 27 ร้าน ได้แก่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 15 ร้าน , ลำปาง 9 ร้าน ,เชียงราย 2 ร้าน และลำพูน 1 ร้าน 

 

ตำรวจภาค5 เอาจริง \"จับร้านเหล้า\" 27แห่ง ฝ่าฝืน พรบ.ควบคุมโรค-พรก.ฉุกเฉิน

 

ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศ คำสั่งจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ออกตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้แก่ ประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด – 19 แบบบูรณาการ ข้อ 2 ห้ามจำหน่าย หรือบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านฯ
 

 

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 3250/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 2986/2564 ข้อ 4  ห้ามจำหน่าย หรือบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านฯ 

 

ตำรวจภาค5 เอาจริง \"จับร้านเหล้า\" 27แห่ง ฝ่าฝืน พรบ.ควบคุมโรค-พรก.ฉุกเฉิน

 

ประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 81/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโควิด 2019 ข้อ 8 (ข) ห้ามจำหน่าย หรือบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านฯ

 

ประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 104/2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการควบคุม สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดในพื้นที่จังหวัดลำพูน 


ข้อ 2.1 ห้ามจำหน่าย หรือบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านฯ 

 

โดยจับกุมเจ้าของ หรือผู้ดูแลร้านดังกล่าวทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมาย ในความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป
     

ตำรวจภูธรภาค 5 จึงขอประชาสัมพันธ์ มายังผู้ประกอบการร้านค้า สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ตลอดจนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสถานที่ดังกล่าว งดการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่ประชาชนโดยรวมทั้งในบริเวณและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย "จับร้านเหล้า

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ