ข่าว

"ปริญญ์" ชี้เศรษฐกิจยุคใหม่ ต้องกล้าฉีกกฎระเบียบราชการ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ปริญญ์" หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ ชี้เศรษฐกิจยุคใหม่ต้องกล้าฉีกกฎระเบียบราชการ ที่ทำตัวเสมือนคุณพ่อแสนรู้ แนะยกเว้นการเก็บภาษีคริปโท ใช้บล๊อกเชนเพิ่มขีดความสามารถ SMEs & Startup ลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาประเทศอย่างสมดุล

วันที่ 28 พ.ย. 2564  ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเสวนา ในงาน Blockchain Thailand Genesis 2021 “โอกาสของประเทศไทยในสังเวียน Digital Asset” จัดขึ้นโดยนายสัญชัย ปอปลี CSO Cryptomind Group และนายศุภกฤษณ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ซึ่งมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร่วมเสวนาด้วย

"ปริญญ์" ชี้เศรษฐกิจยุคใหม่ ต้องกล้าฉีกกฎระเบียบราชการ
ดร.ปริญญ์ กล่าวในช่วงต้นว่า ปัจจุบันโลกของเทคโนโลยียุคใหม่นั้นไร้พรมแดน บล๊อกเชน และ นวัตกรรมโลกเสมือนจริง Metaverse ได้เข้ามาในประเทศไทยแต่เรายังไม่ได้ใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่

 

ส่วนหนึ่งมาจากการที่หน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ยังออกกฎเกณฑ์ที่พะรุงพะรัง ทําตัวเสมือนคุณพ่อแสนรู้ และให้ความสําคัญกับการปราบปรามมากกว่าการพัฒนาวัฎจักรของนวัตกรรมทางการเงิน

 

 เราต้องปรับมุมมองความคิด เร่งสร้างองค์ความรู้ทางการเงินให้กับคนไทยตั้งแต่เยาว์วัย รวมถึงการเสริมทักษะและสมรรถนะเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้คนไทย อีกทั้งต้องสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการการออกกฎเกณฑ์”

ระบบรัฐราชการ ไม่ได้เอื้ออำนวยให้มีความคล่องตัวในการบริหารประเทศ การเร่งออก พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ทําให้เกิดภาระทางภาษีแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและประชาชนทั่วไป

 

ที่ลงทุนในคริปโท ซึ่งเป็นการซํ้าเติมปัญหาที่เขากําลังเผชิญอยู่จากวิกฤติโควิด-19 ในขณะที่เขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกและเป็นธรรม

 

ภาครัฐต้องส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมการเงินยุคใหม่เพื่อการให้บริการที่ดีขึ้นกับประชาชนรวมถึงการลดภาระต้นทุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการในสถานการณ์วิกฤตินี้ การปล่อยสินเชื่อผ่าน ระบบบล๊อกเชน P2P (Peer-to-Peer lending) เป็นการเปิดโอกาสอีกช่องทางหนึ่งให้ SMEs เข้าถึงสภาพคล่องดังนั้นรัฐควรให้การสนับสนุน

"ปริญญ์" ชี้เศรษฐกิจยุคใหม่ ต้องกล้าฉีกกฎระเบียบราชการ

ดร.ปริญญ์ กล่าวอีกว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯสามารถทํากําไรได้ดีโดยที่ไม่ต้องเสียภาษี (ยกเว้นภาษีเงินปันผลแค่ 10%) แต่นักลงทุนรายย่อยในคริปโท กลับต้องเสียภาษีและยังไม่มีความชัดเจนในการประเมินอัตราภาษีที่จะต้องเสีย รวมถึงการขาดการสนับสนุนศิลปินที่ต้องการจะแสดงและขายผลงานในรูปแบบดิจิทัจ (NFTs) 

ดร.ปริญญ์ กล่าวอีกว่า โดยการออกกฎเกณฑ์ใหม่ที่ไม่ชัดเจนและเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกรรมทางการเงินยุคใหม่ ทําให้นักลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่หลายคนได้ย้ายการทำธุรกรรมไปต่างประเทศทําให้ประเทศไทยจะเสียโอกาสในระยะยาว กระทรวงคลังควรยกเว้นการจัดเก็บภาษีจากนักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัจ และปรับกฎเกณฑ์สนับสนุนการเติบโตของวัฎจักรอุตสาหกรรมยุคใหม่ในทุกรูปแบบ

 

"ระบบบล๊อกเชนได้ถูกนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่าง พรรคประชาธิปัตย์ได้นําระบบบล๊อกเชนมาใช้ในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค อีกทั้งรองนายกฯจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ได้มีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาผลักดันนโยบาย เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร"ดร.ปริญญ์ กล่าว

 

ดร.ปริญญ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์จะจัดงานเศรษฐกิจยุคใหม่ New Economic Forum series ในวันที่ 20-21 ธันวาคม  2564 เพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลักดันและให้โอกาสผู้ประกอบการยุคใหม่ SMEs สตาร์ทอัพ และประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงโอกาสใหม่ๆของการเงินในยุคดิจิทัจซึ่งจะนำไปสูการสร้างสังคมยุคใหม่ที่เท่าเทียมกันมากขึ้น

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ