ข่าว

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เช็คแบบฟอร์มลงทะเบียนรอบใหม่ ตั้งจุดรับคนไม่มีโทร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คแบบฟอร์มลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ปี 65 พร้อมตั้งจุดรับลงทะเบียนช่วยกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ ประจำปี 2565 เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ คาดว่า จะมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 15 ล้านคน โดยครั้งนี้ จะมีการตั้งจุดรับลงทะเบียน เพื่อเอื้อให้กับประชาชนรายได้น้อยบางกลุ่ม ที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ โดยสรุปเกณฑ์ไว้ดังนี้
 

 

 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท
 • ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
 • ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
 • ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่
 • หากถือครองกรรมสิทธิบ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร 

 

ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

 

ตัวอย่างการคำนวณรายได้ครอบครัว คือ สามี มีรายได้ 150,000 บาท ภรรยามีรายได้ 50,000 บาท เมื่อนำมารวมกันแล้วจะเท่ากับ 200,000 บาทต่อปี ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์

 
แต่หากครอบครัวนั้นมีลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี 1 คน เมื่อนำรายได้ของสามีและภรรยามารวมกัน คือ 200,000 บาท แล้วหารด้วย 3 คน คือ พ่อ แม่ ลูก จะทำให้เหลือรายได้ตกคนละ 66,666 บาทต่อปี จะถือว่าภรรยาเข้าเกณฑ์เป็นผู้รับสิทธิบัตรคนจน ขณะที่สามีหรือพ่อ จะถือว่ารายได้เกินเกณฑ์แต่เริ่มแรก และลูกซึ่งยังอายุต่ำกว่า 18 ปี จึงถือว่าทั้ง 2 คน ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ

 

นอกจากนี้ การใช้สิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่นั้น ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์แบบใหม่ หรือสมาร์ทการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

 

แบบฟอร์มเบื้องต้น

 

แม้ขณะนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะยังไม่แจ้งวิธีลงทะเบียน แต่ยังสามารถตรวจสอบแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เคยเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อปี 2562 เพื่อประชาชนที่เคยได้รับสิทธิจะได้เตรียมตัวล่วงหน้า

 

คลิกไปที่ www.fpo.go.th  ยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกเอกสารเตรียมความพร้อม เพื่อยื่นเอกสารไปยังสถานที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  มีดังนี้

 

 • ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

 

\"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\" เช็คแบบฟอร์มลงทะเบียนรอบใหม่ ตั้งจุดรับคนไม่มีโทร

logoline