ข่าว

"แปลงใหญ่ข้าว" สหกรณ์ทัพไทย ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตข้าว

"แปลงใหญ่ข้าว" สหกรณ์ทัพไทย ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตข้าว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ส่งเสริมเกษตรกร "แปลงใหญ่ข้าว" สหกรณ์ทัพไทย ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตข้าว โดยใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ได้เข้ามาส่งเสริมในส่วนของการดูแลในเรื่องระบบรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศของส่วนสมาชิกคอยกำกับดูแลในส่วนของเอกสารที่ทางสหกรณ์จะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง และการดูแลในส่วนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทัพไทยร่วมกันในการทำงานกับชาวบ้าน

 

นางกัลยา อ่อนศรี ประธาน "กลุ่มนาแปลงใหญ่" สหกรณ์ทัพไทย กล่าวว่า "กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์ทัพไทย" มีสมาชิกเข้าจำนวน 40 ราย พื้นที่ประมาณ 600 กว่าไร่ ปัจจุบันในกลุ่มจะมีในส่วนของการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง และส่งเสริมให้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งขายให้สหกรณ์ สหกรณ์จะนำไปขายให้สมาชิก และจะมีในเรื่องของการที่มีการรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์จากสมาชิกในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดไม่ต่ำกว่าตันละ 2,000 บาท ซึ่งรับซื้อแพงกว่าท้องตลาด 2,000-3,000 บาท ต่อตัน

 

หลังจากที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรก็จะมีกระบวนการแปรรูปจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และจะมีในเรื่องของระบบการทำการตลาดให้กับคู่ค้า กลุ่มก็จะมีกระบวนการส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์จนถึงกระบวนการรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดและจนถึงในเรื่องของการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร

"แปลงใหญ่ข้าว" สหกรณ์ทัพไทย ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตข้าว

นายนคร สมุทรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ได้เข้ามาส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการรวมกลุ่ม "ทำนาแปลงใหญ่" ให้กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์ทัพไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบัน ให้เกษตรกรกลุ่มนี้มีความเข้มแข็งสามารถต่อยอดไปได้ในทุก ๆ ปี

"แปลงใหญ่ข้าว" สหกรณ์ทัพไทย ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตข้าว

ซึ่งสืบเนื่องจากกลุ่มมีการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว ส่วนหนึ่งจึงมีความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็น "แปลงใหญ่" เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐานมากขึ้น ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สามารถต่อรองราคาได้

"แปลงใหญ่ข้าว" สหกรณ์ทัพไทย ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตข้าว

นอกจากนี้ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ก็ได้เข้ามาจัดเวทีชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ ฯ คอยมาเป็นพี่เลี้ยงอบรมให้ความรู้ มอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรไว้ใช้ภายในกลุ่ม รวมถึงทำให้เกษตรกรประสบความความสำเร็จสามารถพึ่งพาตนเองได้ ถึงแม้ในปัจจุบันจะสิ้นสุด "โครงการนาแปลงใหญ่" แล้ว

แต่เกษตรกรยังมีการทำเกษตรอินทรีย์และ "นาแปลงใหญ่" มาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการที่เกษตรกรมีความเข้าใจและเห็นผลสำเร็จในการลงมือทำจนสามารถต่อยอดทำมาตรฐานต่างประเทศได้หลังจากมีการรวมกลุ่มในรูปแบบ "แปลงใหญ่" แล้ว

 

และเข้าร่วมโครงการยกระดับ "แปลงใหญ่"ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดปีนี้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ก็เกิดผลดีคือ ในปีนี้กลุ่มได้รับการงบประมาณสนับสนุนจำนวน 2,997,500 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรทางการเกษตร ได้แก่ รถแทรคเตอร์พร้อมใบมีดดันดิน พานพรวน โรตารี่ เครื่องหยอดข้าว เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องอัดฟาง และรถเกี่ยวข้าวพร้อมเทรเลอร์

 

ทำให้สามารถจะมาปรับใช้ในส่วนของการทำอินทรีย์ หรือต่อยอดในการปรับปรุงพื้นที่ และในการที่มีรถเกี่ยวทำให้เปอร์เซ็นต์ข้าวในปีนี้ดีขึ้นและมีความพร้อมในการทำเกษตรอินทรีย์ การเกี่ยวข้าวต้องมีการล้างทำความสะอาดเครื่อง

"แปลงใหญ่ข้าว" สหกรณ์ทัพไทย ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตข้าว

เกษตรกรที่เป็นเกษตรกรกลุ่มใหม่ ๆ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็จะได้เข้ามาศึกษาทำความเข้าใจว่าทำไมมีการล้างทำความสะอาดเครื่องก่อนที่จะมีการเกี่ยวข้าวอินทรีย์ เมื่อได้รับสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักรมาทำให้ในเรื่องของระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ดีขึ้นเป็นอย่างมาก คิดว่าในปีถัดไป ต้นทุนในด้านปัจจัยการผลิตก็จะลดลงมากขึ้น เพราะมีเครื่องจักรกลที่เยอะขึ้นก็ทำให้เกษตรกรสามารถที่จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงขอขอบคุณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ที่ให้โอกาสและให้การสนับสนุนกลุ่มคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ เป็นที่ให้คำปรึกษาดูแลมาโดยตลอด นางกัลยา อ่อนศรี กล่าว

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด