ข่าว

วอนผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ผ่อนคลายหนี้ช่วงโควิด

วอนผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ผ่อนคลายหนี้ช่วงโควิด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“อนุชา” วอนผู้ประกอบการด้านธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทย ผ่อนคลายภาระหนี้ช่วงโควิดระบาด พร้อมกำชับ สคบ. รับฟังเสียงทุกภาคส่วน ก่อนจัดทำร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561


นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวขอความร่วมมือสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทยให้ช่วยคำนึงถึงภาคการเกษตร ซึ่งเป็นกำลังซื้อหลักของประเทศ หากภาคเกษตรไม่มีเงินทุน การค้าขายในภาพรวมก็จะฝืดเคือง และขอให้ภาคเอกชนคำนึงถึงความยากลำบากของประชาชนระดับรากหญ้า ขอให้เห็นใจซึ่งกันและกันในเชิงสังคมมากกว่าธุรกิจ เพื่อช่วยผ่อนคลายภาระหนี้ภาคครัวเรือนที่น่ากังวลในสถานการณ์เช่นนี้ ยืนยันทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ต่อประชาชน รัฐบาลจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจดำเนินการ

 

วอนผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ผ่อนคลายหนี้ช่วงโควิด

 

ทั้งนี้ นายอนุชา ได้เป็นประธานการประชุม จากกรณีที่สมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทย มีหนังสือถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอเข้าหารือแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 

สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้ เกิดจากข้อกังวลของทางสมาคมฯ ต่อ (ร่าง) ประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ... ซึ่งออกโดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา สคบ. และได้จัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภาคเอกชนมีข้อกังวลเรื่องการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ ที่อัตรา 15% มาตรการคืนรถจบหนี้ มาตรการให้ส่วนลดไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าหนี้ส่วนที่ขาด (ติ่งหนี้) และมาตรการให้ส่วนลดไม่น้อยกว่า 80% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดในกรณีปิดบัญชี ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ประกอบการ

 

วอนผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ผ่อนคลายหนี้ช่วงโควิด

 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กล่าวด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม มีความห่วงใยทุกภาคส่วน รวมถึงภาคธุรกิจการค้าที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวที่ภาคเอกชนมีข้อกังวล ยังคงอยู่ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ยังไม่มีการประกาศใช้ ซึ่งข้อเสนอแนะและแนวทางที่ได้หารือในวันนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาจัดทำ (ร่าง) ประกาศ เพื่อให้เกิดความสมดุลทุกฝ่าย พร้อมกันนี้ ได้กำชับทาง สคบ. ให้นำข้อเสนอแนะทุกภาคส่วนมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อความเป็นธรรม 

 

วอนผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ผ่อนคลายหนี้ช่วงโควิด

ในการประชุมร่วมกันดังกล่าว มีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักฯ นายศุภกิตต์ มะลิ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ผู้แทนสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทย ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ผู้แทนสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย และผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา  

 

วอนผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ผ่อนคลายหนี้ช่วงโควิด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด