ข่าว

กรมข้าวแจ้งข่าวดีจ่ายเงิน "อินทรีย์ปี 63"งวดแรกไปแล้วกว่า 167 ล้านบาท

กรมข้าวแจ้งข่าวดีจ่ายเงิน "อินทรีย์ปี 63"งวดแรกไปแล้วกว่า 167 ล้านบาท
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมข้าวแจ้งข่าวดี จ่ายเงิน "อินทรีย์ปี 63" งวดแรกไปแล้วกว่า 167 ล้านบาท จำนวน 6,626 รายใน 34 จังหวัด​ เตรียมชง คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเพื่อขอใช้งบกลางเพื่อจ่ายอุดหนุนเกษตรกรที่เหลือในจังหวัดที่เหลืออีก 11 จังหวัด

นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร ฯ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิต "ข้าวอินทรีย์" เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวขยายพื้นที่การผลิตและการตลาด "ข้าวอินทรีย์"ของประเทศให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand)เตรียมความพร้อมการผลิตเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศเพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิตข้าวให้กับชาวนาไทย ดำเนินการระหว่างปี 2560 - 2564 มีเป้าหมาย1,000,000 ไร่

 

โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการรับรองมาตรฐาน "ข้าวอินทรีย์" จะได้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้น

 

ความคืบหน้าการดำเนินโครงการดังกล่าว กระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ได้ให้การรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ไปแล้วถึงปี 2563 จำนวน 3,144 กลุ่มเกษตรกร 45,112 ราย พื้นที่ 466,456 ไร่ จ่ายเงินอุดหนุนไปแล้วจำนวน 7,418 ล้านบาทสำหรับเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยได้จ่ายงวดสุดท้ายไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2564 จำนวน 917 ล้านบาท ซึ่งเกษตรกรได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

กรมข้าวแจ้งข่าวดีจ่ายเงิน "อินทรีย์ปี 63"งวดแรกไปแล้วกว่า 167 ล้านบาท

นายชาตรี กล่าวต่อไปว่า กรมการข้าวได้พิจารณาและอนุมัติบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินระบบการผลิต "ข้าวอินทรีย์"ปีการผลิต2563 จำนวน  52 จังหวัด 3,876 กลุ่ม79,807 ราย 655,874ไร่ วงเงินอุดหนุน 2,237,991,500 บาท กรมการข้าวได้รับงบจัดสรรงบประมาณปี 2565 เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน 450 ล้านบาทแบ่งเป็น 2 งวด

กรมข้าวแจ้งข่าวดีจ่ายเงิน "อินทรีย์ปี 63"งวดแรกไปแล้วกว่า 167 ล้านบาท

โดยงวดที่1 กรมการข้าวได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)​ จ่ายเงินอุดหนุนไปแล้วจำนวน 167,619,250 บาท จำนวน 6,626 ราย (อัพเดทเมื่อวันที่ 25 พ.ย.2564)​ เกษตรกรสามารถรับเงินอุดหนุนได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใกล้บ้าน ทั้งหมด 34 จังหวัด ได้แก่

กรมข้าวแจ้งข่าวดีจ่ายเงิน "อินทรีย์ปี 63"งวดแรกไปแล้วกว่า 167 ล้านบาท

จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา นครสวรรค์ ลำปาง แพร่ น่าน ลำพูน พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี ลพบุรี นครนายก ชัยนาท ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ เลย สระแก้ว นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล และจังหวัดนราธิวาส

กรมข้าวแจ้งข่าวดีจ่ายเงิน "อินทรีย์ปี 63"งวดแรกไปแล้วกว่า 167 ล้านบาท

สำหรับงวดที่ 2 จำนวนเงิน 280 ล้านบาท กรมการข้าวได้ดำเนินการได้แก่ จังหวัดอุดรธานี บุรีรัมย์ นครพนม เชียงราย เพชรบูรณ์ ตาก และจังหวัดพิจิตร สำหรับงบประมาณที่เหลือยังไม่ได้รับการจัดสรรอีกจำนวน 1,787 ล้านบาท 

กรมการข้าวจะได้ดำเนินการเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเพื่อขอใช้งบกลางเพื่อจ่ายอุดหนุนเกษตรกรที่เหลือตามโครงการในจังหวัดที่เหลืออีก 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อไป

 

สำหรับในปี 2564 ซึ่งถือเป็นปีสุดท้าย  มีเป้าหมายดำเนินการ 2,443 กลุ่มเกษตรกร 51,445ราย พื้นที่ 385,506ไร่ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเข้าตรวจประเมินของหน่วยรับรองเพื่อส่งผลการตรวจสอบและให้การรับรอง เสนอคณะทำงานบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการผลิต"ข้าวอินทรีย์"เพื่อพิจารณาและอนุมัติเงินอุดหนุนต่อไป

 

จึงขอให้"กลุ่มข้าวอินทรีย์"ที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนารักษาระบบปฏิบัติตามข้อกำหนดการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อรองรับการเข้าตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์จากกรมการข้าวต่อไปด้วย​

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด