ข่าว

พิษณุโลกชูผลสำเร็จ "กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านผารังหมี" ปลูกข้าวได้คุณภาพ

พิษณุโลกชูผลสำเร็จ "กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านผารังหมี" ปลูกข้าวได้คุณภาพ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านผารังหมี อีกหนึ่งกลุ่มที่ถือได้ว่ามีการพัฒนาจากการปลูกข้าวรูปแบบเดิมจากเกษตรกรายเดี่ยว มารวมกลุ่มเกษตรกรและได้ยกระดับการผลิตข้าว โดยเข้าร่วม"โครงการนาแปลงใหญ่" 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เป็นอีกหนึ่งศูนย์เข้าส่งเสริมและสนับสนุน "เกษตรกรนาแปลงใหญ่" ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และอีกหนึ่งกลุ่มที่ถือได้ว่ามีการพัฒนาจากการปลูกข้าวรูปแบบเดิมจากเกษตรกรายเดี่ยว มารวมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านผารังหมี ได้ยกระดับการผลิตข้าว โดยเข้าร่วม"โครงการนาแปลงใหญ่" ใช้ชื่อว่ากลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านผารังหมี หมู่ 3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นหนึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม"โครงการนาแปลงใหญ่"เมื่อปี 2560 เกษตรกรต้องการรวมกลุ่มเพื่อรวมกันผลิต รวมกันจำหน่าย ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าข้าวของคนในชุมชน โดยทางกลุ่มเกษตรกรมีเทคโนโลยีลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

 

นอกจากทางกลุ่มนี้จะใช้วิธีไถกลบตอซังข้าวแทนการเผา ปลูกพืชปุ๋ยสด ร่วมกับใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ควบคุมศัตรูข้าวและเก็บเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง นอกจากนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จะคอยลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่ม ตรวจแปลงกำจัดสิ่งเจือปนทุกระยะ และให้ความสำคัญกับปัญหาข้าวปลอมปน เพราะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกมุ่งเน้นที่จะดันกลุ่มเกษตรกรให้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ โดยผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จะเพิ่มอำนาจต่อรองราคากับตลาดได้
 

พิษณุโลกชูผลสำเร็จ "กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านผารังหมี" ปลูกข้าวได้คุณภาพ

นายจันที ชมภูมี เป็นประธานกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านผารังหมี กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มเกษตรกร ได้รวมกลุ่มกันเมื่อปี 2553 มีสมาชิกเริ่มแรกมีสมาชิกอยู่ 40 ราย ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 71 ราย เข้าร่วม "โครงการนาแปลงใหญ่"เมื่อปี 2560 ทางกลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิ 105 เป็นหลัก ตั้งแต่ทางกลุ่มได้เข้าร่วม"โครงการนาแปลงใหญ่" ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกได้เข้ามาสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว อบรมให้องค์ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อจะได้ขยายให้กับชุมชนอื่น

พิษณุโลกชูผลสำเร็จ "กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านผารังหมี" ปลูกข้าวได้คุณภาพ

และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ศูนย์ข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และจำหน่ายไปยังจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ เมล็ดพันธุ์ที่ทางกลุ่มผลิตได้คุณภาพมาตรฐาน ถือเป็นจุดเด่นที่ทางกลุ่มสามารถผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ที่เป็นข้าวเฉพาะ และทางกลุ่มมีการบริหารจัดการไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 

ข้าวอีกหนึ่งส่วนจะนำมาสีแปรรูปจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพิ่มโอกาสในการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน GAP เพิ่มแรงจูงใจในการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านผารังหมี หมู่ 3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ถือได้ว่าทางกลุ่มมีการพัฒนาการปลูกข้าวที่ประสบความสำเร็จขึ้นไปอีกขั้น เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกข้าว ยืนอยู่ได้บนอาชีพการทำนาที่มั่นคงและยั่งยืน 

พิษณุโลกชูผลสำเร็จ "กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านผารังหมี" ปลูกข้าวได้คุณภาพ

ด้าน นายพิสิทธิ์ เข้มมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก กล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านผารังหมี เป็นหนึ่งในศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้รับรองมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนของกรมการข้าว เมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านผารังหมีผลิต 1 ปี เกษตรกรผลิตได้ประมาณที่ 200 ตัน

พิษณุโลกชูผลสำเร็จ "กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านผารังหมี" ปลูกข้าวได้คุณภาพ

ในปีที่ผ่านมาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ได้มารับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านผารังหมี กว่า 100 ตัน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกเข้ามาสนับสนุนเริ่มจากในโครงการของศูนย์ข้าวชุมชน สนับสนุนเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวปีละ 3 ตัน สนับสนุนกระสอบบรรจุพลาสติกสาน เครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องคัดทำความสะอาด จักรเย็บกระสอบ รถหยอดเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านผารังหมี

 

นอกจากเป็นศูนย์ข้าวชุมชนแล้ว ยังเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ในงบประมาณที่ถูกสนับสนุนมาทั้งสิ้น 3 ล้านบาท โดยเกษตรกรนำมาซื้อเครื่องจักร ได้แก่ รถตัก เครื่องหยอด รถที่ใช้ในการยกแทนการเกลี่ยข้าวลงของเกษตรกร ซึ่งจะช่วยในการลดต้นทุนในการปลูกข้าวจากเดิมเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์อยู่ที่ 30 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากที่เกษตรกรได้รถหยอดข้าวมาใช้ในกลุ่ม ปริมาณเมล็ดพันธุ์ในการผลิตเพียง 10 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและการบริหารจัดการระบบการผลิตข้าวที่ดีขึ้นอีกด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด