ข่าว

แจกสูตรคำนวณ "เงินบำนาญชราภาพ" ใครบ้างมีสิทธิรับเงินเช็คที่นี่

แจกสูตรคำนวณ "เงินบำนาญชราภาพ" ใครบ้างมีสิทธิรับเงินเช็คที่นี่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แจกสูตรคำนวณ "เงินบำนาญชราภาพ" พร้อมยอดเงินที่จะได้รับในแต่ละเดือนผู้ประกันตนได้รับเท่าไหร่ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่

สำนักงานประกันสังคมอัปเดตวิธีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพสำหรับผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนสามารถลองตรวจสอบเงินบำนาญชราภาพด้วยวิธีการคำนวณง่าย ๆ พร้อมทั้งทำความเข้าใจ "เงินบำนาญชราภาพ" ดังนี้

เงินบำนาญ คือ เงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนรายเดือน ตลอดชีวิตผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนทุดท้าย และจะบวกเพิ่มอีก 1.5% ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก ๆ 12 เดือน 

โดยการคำนวณเงินบำนาญชราภาพจะแบ่งออกเป็น 2 สูตรดังนี้ 

1.สูตรคำนวณ (กรณีจ่ายครบ 180 เดือน) สามารถทำได้ดังนี้ 

อัตราบำนาญเงินชราภาพที่จะได้รับ(20%)คูณด้วยอัตราเงินเดือนสูงสุดไม่กิน 15,000 บาท 
หรือ 20x15,000 หารด้วย 100 = จะได้รับเงินบำนาญเดือนละ 3,000 บาท 

 

2.สูตรคำนวณ (กรณีเกิน 180 เดือน) สามารถทำได้ดังนี้ 
อัตราบำนาญเงินชราภาพที่จะได้รับ(20%) +เงินสมทบเพิ่มอีก 5% คูณจำนวนปีที่ส่งเงินสมทบคูณด้วยอัตราเงินเดือนสูงสุดไม่กิน 15,000 บาท 
หรือ [20+(1.5xจำนวนปี )]x 15,000 หารด้วย 100

ผู้ประกันตนสามารถเช็คเงินสมทบเงินบำนาญ ได้ดังนี้ 

 

  • ส่งเงินสมทบ 15-20 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ 3,000-4,125  บาท 
  • ส่งเงินสมทบ 21-25 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ  4,350-5,250 บาท 
  • ส่งเงินสมทบ 26-30 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ  5,475-6,375  บาท 
  • ส่งเงินสมทบ 31-35  ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ  6,600-7,500 บาท

 

เงื่อนไขการรับบำนาญ ต้องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน หรือ 15 ปี ขึ้นไป
อายุครบ 55 ปี สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วน 1506 
 

แจกสูตรคำนวณ "เงินบำนาญชราภาพ" ใครบ้างมีสิทธิรับเงินเช็คที่นี่

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

logoline