ข่าว

คาด "ไทย-กัมพูชา" เปิดชายแดนได้ ภายใน 15 หรือ 16 ธ.ค. 64

คาด "ไทย-กัมพูชา" เปิดชายแดนได้ ภายใน 15 หรือ 16 ธ.ค. 64
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เสนอให้ชาวกัมพูชาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศไทย เช่น ต้องผ่านการฉีดวัคซีน ,การตรวจ ATK หาเชื้อโควิด-19

เมื่อวานนี้ (25 พ.ย.64) ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

 

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายอุม เรียไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย และนายซก รู ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ได้ประชุมหารือร่วมกันในการกำหนดมาตรการอนุญาตให้ชาวกัมพูชา เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

 

ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุป โดยขอให้มีการเปิดด่านชายแดน จ.สระแก้ว – จ.บันเตียเมียนเจย ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ บ้านคลองลึก–ปอยเปต อรัญประเทศ , บ้านเขาดิน–บ้าน กม.13 อ.คลองหาด และจุดผ่อนปรนทางการค้า 2 แห่ง คือ บ้านหนองปรือ–อ.มาลัย อ.อรัญประเทศ และบ้านตาพระยา–บ้านบึงตะกวน อ.ตาพระยา

คาด "ไทย-กัมพูชา" เปิดชายแดนได้ ภายใน 15 หรือ 16 ธ.ค. 64

ทั้งนี้ยังเสนอให้ชาวกัมพูชาเข้ามาทำงานด้านการเกษตร ตัดอ้อยในพื้นที่ จ.สระแก้ว ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยนายจ้างมารับแรงงานชาวกัมพูชาที่ชายแดน ให้กักตัวในไร่อ้อย พร้อมกับทำงานตัดอ้อยไปด้วย ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานไปพื้นที่อื่น ถ้าหากจะเคลื่อนย้ายจะต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

 

ส่วนแรงงานชาวกัมพูชา ที่เข้ามาค้าขายในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ฝ่ายกัมพูชาขอให้เข้ามาได้ ประมาณวันละ 6,000 คน แต่ฝ่ายไทยให้เข้ามาได้วันละ ประมาณ 3,000 คน นอกจากนั้น ยังต้องการให้ชาวกัมพูชาสามารถ นำรถเข็นบรรทุกสินค้าเข้ามาในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้ด้วย

 

นอกจากนี้ การประชุมยังได้เสนอให้ชาวกัมพูชาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศไทยอย่างเข้มงวด เช่น ต้องผ่านการฉีดวัคซีน ,การตรวจ ATK หาเชื้อโควิด ถ้าหากพบว่า ติดเชื้อจะไม่ให้เข้าประทศไทย ,ต้องทำประกันสังคม หรือประกันสุขภาพ โดยให้สาธารณสุข จ.สระแก้ว ดำเนินการเร่งรัดการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนชาวไทย-กัมพูชาในพื้นที่ จ.สระแก้ว ให้ครอบคลุมถึง 70%

 

และให้ทำแผนเผชิญเหตุ หากเกิดการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ขึ้นมาอีกจากการเปิดประเทศ เร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโควิด 19 หรือ COVID Free Setting ให้กับสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และให้คณะกรรมการการค้าชายแดนปรับมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ SOP (Standard Operation Procedure) ภายใต้การควบคุมและป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวด กรณีการเปิดให้ชาวกัมพูชาเข้ามาค้าขาย ในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

คาด "ไทย-กัมพูชา" เปิดชายแดนได้ ภายใน 15 หรือ 16 ธ.ค. 64
 

อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ เป็นการนำผลประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชาของ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64 มาเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย และผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ฝ่ายกัมพูชา ได้รับทราบ

 

พร้อมรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของฝ่ายกัมพูชา เพื่อให้เห็นชอบร่วมกัน จากนั้นฝ่ายไทย จะนำข้อมูลเสนอให้ ศบค.ชุดใหญ่ และฝ่ายกัมพูชา จะนำเสนอให้รัฐบาลกัมพูชา พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่าจะเปิดชายแดน ภายในวันที่ 15 หรือ 16 ธ.ค.64

คาด "ไทย-กัมพูชา" เปิดชายแดนได้ ภายใน 15 หรือ 16 ธ.ค. 64 ภาพ/ข่าว ยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สระแก้ว

logoline